Точність заради життя

Безкоштовно з усіх номерів

Пошук
Меню
Аналізи і ціни

Захворювання печінки

Ваше місце розташування:
Київ
Код Назва Термін виконання Ціна
B077 Глюкоза (сироватка) 24 годин(а) 180 грн
Додати
B142 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT 24 годин(а) 150 грн
Додати
B143 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST 24 годин(а) 150 грн
Додати
B179 Холестерин 24 годин(а) 140 грн
Додати
B141 Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT 24 годин(а) 140 грн
Додати
B175 Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) / LDLC 24 годин(а) 150 грн
Додати
B150 Білірубін загальний 24 годин(а) 140 грн
Додати
B137 Гаптоглобін \ N 28 робочих дні(в) 580 грн
Додати
B171 Аполіпопротеїн А-1 / Apolipoprotein A -1 24 годин(а) 220 грн
Додати
B174 Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) / HDLC 24 годин(а) 140 грн
Додати
B176 Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ) 24 годин(а) 150 грн
Додати
B178 Тригліцериди 24 годин(а) 150 грн
Додати
B131 Альфа -2 макроглобулін /α2M \ N 28 робочих дні(в) 990 грн
Додати
K045 Комплекс №5 "Ліпідограма" (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) \ N 24 годин(а) 522 грн
Додати
K015 Комплекс №76 "Біохімія Фібротесту" (альфа -2 макроглобулін /α2M, гаптоглобін, гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT, аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT, білірубін загальний , аполіпопротеїн А-1 / аpolipoprotein A -1) \ N 28 робочих дні(в) 1998 грн
Додати
K016 Комплекс №77 "Біохімія Фібромаксу" (глюкоза (сироватка), альфа -2 макроглобулін /α2M, гаптоглобін, гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT, аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT, аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST, білірубін загальний, аполіпопротеїн А-1 / Apolipoprotein A -1, тригліцериди, холестерин) \ N 28 робочих дні(в) 2556 грн
Додати