Точність заради життя

Безкоштовно з усіх номерів

Пошук
Меню

Ферменти

Ваше місце розташування:
Київ
Код Назва Термін виконання Ціна
B142 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT 24 годин(а) 150 грн
Додати
B143 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST 24 годин(а) 150 грн
Додати
B138 Альфа-Амілаза / AMY (сироватка) 24 годин(а) 140 грн
Додати
B140 Альфа-Амілаза панкреатична 24 годин(а) 160 грн
Додати
B141 Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT 24 годин(а) 140 грн
Додати
B147 Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP 24 годин(а) 140 грн
Додати
B144 Креатинфосфокіназа (КФК загальна) / CK total 24 годин(а) 140 грн
Додати
B146 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) / LDH 24 годин(а) 140 грн
Додати
B142.ENG Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT (UA, ENG) 24 годин(а) 190 грн
Додати
B143.ENG Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST (UA, ENG) 24 годин(а) 190 грн
Додати
B148 Холінестераза \ N 5 робочих дні(в) 140 грн
Додати
B267 Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа (Г6ФД) \ N 28 робочих дні(в) 1150 грн
Додати
B141.ENG Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT (UA, ENG) 24 годин(а) 180 грн
Додати
B147.ENG Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP (UA, ENG) 24 годин(а) 180 грн
Додати