Точність заради життя

Безкоштовно з усіх номерів

Пошук
Меню

Політика обробки персональних даних

1. Загальні положення
1.1. Ця Політика про обробку та захист персональних даних (далі за текстом – Політика) розроблена Товариством з обмеженою відповідальністю «СІ ЕС ДІ ЛАБ» (далі за текстом - Товариство) у відповідності до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно  Закону України «Про захист персональних даних» і визначає порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки і розкриття персональних даних за допомогою вебсайту Товариства https://www.csdlab.ua/ та/або пов’язаних з ними послуг та інструментів.
1.2. Товариство ставить найважливішою метою й умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканість приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.3. Ця Політика Товариства  застосовується до всієї інформації, яку  Товариство може отримати про Користувачів веб-сайту https://www.csdlab.ua/.
1.4. Реєстрація на вебсайті https://www.csdlab.ua/ або початок використання/відвідування вебсайта при спробі оформити замовлення без попередньої реєстрації свідчить:
- що Користувач добровільно надав Товариству свої персональні дані, а Товариство правомірно отримало ці дані та може обробляти їх на законних підставах;
- про пітвердження Користувачем отримання ним інформації про Володільця персональних даних, свої права, як суб’єкта персональних даних, склад зібраних персональних даних, мету обробки;
- про надання однозначної згоди Товариству на обробку персональних даних;
- про надання однозначної згоди на передачу (поширення) персональних даних Користувача Розпорядникам та/або третім особам. 
Розпорядниками персональних даних Користувача є:
-     Міністерство охорони здоров’я України (місто Київ, вул. Грушевського, буд. 7, код ЄДРПОУ: 00012925);  
-    Національна служба охорони здоров’я (місто Київ, пр. Степана Бандери, буд. 19, код ЄДРПОУ 42032422); 
-    Державне підприємство «ДІЯ» (місто Київ, вул. Ділова, буд. 24, код ЄДРПОУ 43395033); 
-    Міністерство цифрової трансформації (місто Київ, вул. Ділова, буд. 24, код ЄДРПОУ 43220851); 
-    відповідні лабораторні центри Міністерства охорони здоров’я України, інші заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, органи державної влади та місцевого самоврядування, інші особи, якщо інформація про Користувача має бути туди передана відповідно до чинного законодавства України та відповідає його призначенню; 
-    адвокати – для надання правової допомоги Товариству при вирішенні спірних питань, що стосуються персональних даних, судові органи – яким в подальшому можуть передаватись персональні дані для вирішення спору. 
До третіх осіб належать: юридичні особи, фізичні особи - підприємці контрагенти, з якими Товариством були укладені договори про надання послуг, виконання робіт та інші, в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача, виконання та опрацювання замовлення Користувача (в тому числі з метою належного здійснення розрахунків за товари/послуги, забезпечення отримання Користувачем фінансових послуг тощо). 
- про надання однозначної згоди Користувача на передачу його персональних даних у порядку, передбаченому чинним законодавством України, виключно до закладу охорони здоров’я, який здійснює підтверджувальні дослідження у випадку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію. При цьому ці дані  не передаються іншим Розпорядникам та/або іншим третім особам;
-  про надання однозначної на обробку своїх персональних даних у будь-яких комп’ютерних та/або інформаційних системах, а також згоду на транскордонну передачу своїх персональних даних у будь-яку іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до мети обробки, вказаної у цій Політиці.
1.5. Крім отримання персональних даних Користувача через вебсайт, Користувачеві може бути запропоновано повідомити свої персональні дані в письмовому листуванні та/або телефонній бесіді з адміністрацією Товариства, в момент розміщення замовлення на вебсайті Товариства, розміщення запиту на надання послуг, реєстрації участі в опитуванні та/або в будь-якій пропозиції від Товариства, в процесі обміну текстовими повідомленнями в режимі реального часу і т.д.  У такому випадку Користувачу буде окремо запропоновано дати згоду на обробку персональних даних адміністрацією Товариства, якщо такий дозвіл необхідний відповідно до чинного законодавства України. 
1.6. У випадку незгоди Користувача з умовами цієї Політики, такий Користувач повинен негайно припинити використання вебсайту https://www.csdlab.ua/.
1.7. Володільцем персональних даних Користувача (осіб, законним представником яких він є та/або осіб для яких Користувач оформлює замовлення) є Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ ЕС ДІ ЛАБ» (03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 45, код ЄДРПОУ  42519264).
1.8. На вебсайті Товариства можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). Такі посилання не є спонсорством, пітдримкою та
або схваленням Товариством змісту, політики або діяльності цих третіх осіб. Ці посилання призначені виключно для зручності Користувача. При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цього Положення на такі сайти не поширюватиметься. У зв'язку з чим, Товариство рекомендує Користувачу ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Користувач може бути ідентифіковані. 
1.9. Товариство залишає за собою право змінювати Політику в будь-який момент, оновлювати її, публікуючи зміни на вебсайті. Якщо Користувач продовжує користуватися вебсайтом після внесення змін, то автоматично бере на себе юридичне зобов'язання дотримуватися оновлених умов Політики. Товариство не несе відповідальності за завдані збитки або збитки, понесені Користувачем або третіми особами в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики. 
1.10. Політика є обов'язковою для виконання співробітниками Товариства та Партнерів, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових/трудових обов'язків і/або договірних зобов'язань.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці
2.1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
2.2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
2.3.  Інформаційна система персональних даних — сукупність в базах даних персональних даних, та інформаційних технологій і технічних засобів що забезпечують їх обробку;
2.4. Знеособлення персональних даних — дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;
2.5. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
2.6. Товариство —ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ», яке самостійно здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
2.7. Персональні дані — будь-яка інформація, що відноситься прямо або дотично до певного чи визначеного Користувача вебсайту
2.8. Користувач — будь-який відвідувач вебсайту https://www.csdlab.ua/ та/або в будь-який інший спосіб використовує його, незалежно від того в чиїх інтересах нею вчиняються такі дії;
2.9. Вебсайт Товариства – вебсторінка в мережі Інтернет за адресою https://www.csdlab.ua/, яка є офіційним джерелом інформування про Товариство, послуги, які ним надаються, вартість послуг Товариства, тощо.

2.10. Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
2.11. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженому колу осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
2.12. Знищення персональних даних — будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.
2.13. Cookies — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
2.14. IP-адрес — унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.
2.15. Електронна система охорони здоровʼя – це система, в якій серед іншого обробляються персональні дані та дані про здоровʼя пацієнтів.
Інші терміни в цій Політиці наведені в розумінні та тлумаченні, викладеному в Законі України «Про захист персональних даних».

3.  Персональні дані, що обробляються Товариством.
3.1. Персональні дані, у розумінні цієї Політики, що прямо та/або опосередковано стосуються особи Користувача і складається із відомостей, наданих самим Користувачем при оформленні замовлення. Такими даними можуть бути:

3.1.1.  Прізвище ім’я по батькові;
3.1.2. Електронна адреса;
3.1.3. Номер телефону;
3.1.4. Дата народження;
3.1.5. Резюме.
3.2. Персональні дані, які обробляються Товариством автоматично: 
Крім персональних даних, вказаних самим Користувачем, можуть збиратись та використовуватись дані за допомогою сервісів Google, інших пошукових систем, та з соціальних мереж, відповідно до правил надання інформації провайдерами послуг та з дотриманням вимог законодавства і налаштованих Користувачем у цих сервісах умов конфіденційності, зокрема інформація, що не ідентифікує конкретного Користувача, але певним чином з ним пов'язана.
До такої інформації відноситься:
3.2.1.Доменні імена;
3.2.2. IP-адреса Користувача;
3.2.3. Дата і час, коли Користувач користувався послугами Товариства;
3.2.4. Інформація про апаратне і програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, який використовується Користувачем, а крім того, інформація про операційну систему комп'ютера чи мобільного пристрою (наприклад, версії додатків та налаштування мови) Користувача.
Також Товариством може збиратись інформація про натискання і сторінки, які Товариство показувало Користувачу. У випадку, якщо Користувач використовує мобільний пристрій, Товариство може отримувати дані, що ідентифікують цей пристрій, його налаштування і характеристики, дані місця розташування, збої в роботі програми, інші системні операції та рекламні ідентифікатори Користувача. 
Коли Користувач здійсню замовлення через Веб-сайт, система Товариства фіксує за допомогою яких засобів і через які сайти воно було здійснене або з яких сайтів Користувач перейшов на Веб-сайт Товариства. 
Сукупна інформація на відміну від персональних даних та інформації, пов’язаної з особою Користувача не дозволяє ідентифікувати особу та є анонімною.
3.3. Персональні дані інших осіб, які Користувач надає Товариству
Враховуючи, що Користувач може робити замовлення не тільки для себе, а для інших осіб, то відповідно Товариство обробляє персональні дані інших осіб наданих Користувачем при оформленні замовлення. Такими даними можуть бути:
-    Прізвище та ім’я Користувача для якого оформлене замовлення;
-    Номер телефону Користувача для якого оформлене замовлення. 
Однак, з цього приводу Товариство зазначає, що Користувач відповідальний за те, щоб особа, персональні дані якої Користувачем були надані, знала, що Користувач це зробив, зрозуміла та погодилася з тим, яким чином Товариство використовує її персональні дані (як це зазначено в цій Політиці). Тому Користувач зобов’язаний переконатись, що ним було отримали згоду від особи на використання даних, перш ніж Користувач зробив замовлення для такої особи. 
3.4.    Інформація, отримана з інших джерел. 
Ця інформація може включати відгуки Користувачів, такі як оцінки або компліменти, інформацію Користувачів чи інших осіб, які надають інформацію у зв'язку з претензіями чи суперечками, інформацію від страхових компаній та із загальнодоступних джерел. Товариство має право об'єднати інформацію, зібрану з цих джерел з іншою інформацією, що наявна у розпорядженні Товариства.
3.5.    Зазначені в даному розділі Політики персональні дані не є вичерпними і не обов’язковими в повному обсязі для всіх Користувачів. Цей перелік може змінюватись в залежності від конкретних обставин та/або мети, яку переслідує Користувач, його потреб та/або бажань, та дій, що виконуються Користувачем на ресурсах Товариства.
3.6.    При зміні функціоналу вебсайту Товариство може звернутись до Користувача з проханням надати інші дані/відомості, необхідні для авторизації.

4. Мета обробки персональних даних
4.1. Метою обробки персональних даних Користувача є:
- проведення лабораторних досліджень, наданих Користувачем та/або вказаних Користувачем особам біологічного матеріалу;
-  отримання додаткової корисної інформації, пов'язаної з результатами лабораторних досліджень та станом здоров'я Користувача;
- ідентифікації клієнта як Користувача вебсайта;
- для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг;
- цілей бухгалтерського обліку;
- обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій; 
- надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку; 
- створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності;
-  відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини Товариства;
- з метою покращення якості надання послуг;
- аналізу активності Користувачів;
- здійснення пошуку по ключовим словам;
- управління трафіком на вебсайті;
- аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів для формування найбільш релевантних та вигідних персональних пропозицій або акційних пропозицій; 
- проведення науково-дослідної та аналітичної активності;
- направлення інформаційних та маркетингових розсилок (новини, акції Товариства, інформацію про акції, промокоди та знижки, персональні рекомендації, персональні знижки та пропозиції), які містять інформацію щодо послуг, рекламні та комерційні пропозиції щодо таких послуг та ін.;
- з метою виконання інших обов'язків покладених законом на Володільця персональними даними, для захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані.4.2. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Товариству лист на адресу електронної пошти [email protected] з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти й послуги та спеціальні пропозиції».
4.3. Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на вебсайті, поліпшення якості вебсайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних
5.1. Обробка персональних даних здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.
5.2. Компанія обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або надсилання Користувачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті https://www.csdlab.ua/. Заповнюючи відповідні форми й/або відправляючи свої персональні дані Товариству, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.
5.3. Товариство не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.
5.4. За допомогою вебсайту Користувач має змогу замовляти та укладати попередні домовленості про замовлення послуг Товариства.
Товариство має право закрити або призупинити функціонування вебсайту або будь-якої його частини, змінити вебсайт повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача.
Товариство має право призупинити доступ Користувача до вебсайту у випадку виникнення технічних неполадок з метою усунення останніх.
5.5. Вебсайт не призначений для неповнолітніх Користувачів.
Товариство свідомо не збирає та не зберігає персональні дані осіб, молодше 18 років.
Веб-сайти та Мобільні додатки не призначені для використання особами, молодше 18 років.
Товариство наполегливо рекомендує законним представникам та опікунам/піклувальникам навчити своїх дітей безпечно і відповідально поводитись зі своїми персональними даними.
Товариство ніколи не буде навмисно запитувати персональні дані у осіб молодше 18 років, або використовувати їх будь-яким чином.
Якщо законні представники та/або опікуни/піклувальники вважають, що їх дитина отримала доступ до вебсайту і надала свої персональні дані, Товариство наполегливо рекомендуємо негайно зв’язатися, і Товариство зі свого боку докладе всіх зусиль, щоб негайно видалити таку інформацію.
5.6. Вебсайт збирає інформацію про відвідування Користувачем сайтів Товариства з метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного користувача. Товариство робить це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. 
5.6.1. Файли cookie можуть бути постійними (зберігаються в комп'ютері до моменту видалення їх Користувачем), або тимчасовими/сесійними (зберігаються тільки до закриття браузера). Також, файли cookie діляться на головні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним вебсайтом) і сторонні (встановлюються іншими сайтами).
5.6.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів та тривалості їх перебування на вебсайті), виявлення найбільш цікавих та відвідуваних тем та сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування вебсайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії Користувача з вебсайтом та його перевагами. З часом ця інформація дозволяє покращити користувальницький досвід. 
5.6.3. Якщо Користувач не хоче отримувати файли cookie, то Користувач може налаштувати у своєму браузері відхилення цих файлів. Крім того, Користувач також може видалити наші файли cookie після виходу з вебсайту. Хоча Користувач не зобов’язаний завантажувати файли cookie Товариства при відвідуванні вебсайту, якщо він налаштував відхилення файлів cookie в своєму браузері, то тоді відповідно не зможе користуватися всіма функціями вебсайту Товариства.
5.6.4. Також Товариство може розсилати Користувачеві повідомлення за допомогою Skype, Viber, WhatsApp та інші повідомлення за допомогою різних ОТТ-додатків, SMS-повідомлень, повідомлень іншого типу/засобу передачі для того, щоб повідомити Користувачеві інформацію про спеціалізовані заходи та дізнатися про побажання користувача щодо участі/відвідування даних заходів.
5.6.5. Інформація про Користувачів, отримана з допомогою файлів cookie, не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю Товариства.
5.6.6. Користувачі несуть особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку вони розміщують на Сайті, повідомляють іншим особам (Користувачам), а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, така взаємодія здійснюється на їх власний ризик.

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
6.1. Безпека персональних даних, які обробляються Товариством, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
6.2. Товариство здійснює обробку персональних даних на законній та справедливій основі: персональні дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно: 
- за обґрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі персональні дані; 
- для цілей боротьби з шахрайством та зловживаннями на вебсайті.
6.3. Товариство не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Користувача (суб’єкта персональних даних) третіми особами, в тому числі працівниками Товариства, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Товариством або іншою особою з дозволу Користувача (суб’єкта персональних даних) поза виконанням обов’язків за договором в особистих цілях або інших цілях, не пов’язаних з виконанням обов’язків за договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Товариства.
6.4. Персональні дані зокрема, але не виключно можуть передаватися:
6.4.1. Розпорядникам та/або третім особам, зазначених в п. 1.4. цієї Політики;
6.4.2. закладам охорони здоров’я, які здійснюють підтверджувальні дослідження у випадку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію.
6.5.  Товариство може передавати певну знеособлену інформацію, а також надавати дозвіл на збір такої деперсоналізованої інформації безпосередньо на вебсайті за допомогою відповідних технологій (дані, які не дозволяють ідентифікувати Користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою проведення маркетингових досліджень, поліпшення результативності рекламних пропозицій та кампаній (шляхом пропонування більш релевантних пропозицій вебсайту), аналітичної діяльності, кращого розуміння, яка реклама, послуги можуть зацікавити Користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності послуг на вебсайті.
6.6. У випадках передачі персональних даних, передбачених розділом 6 цієї Політики, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд Товариства.
6.7. Термін обробки персональних даних є необмеженим. 

7. Права Користувача (суб’єкта персональних даних)
7.1. Користувач має право:
- знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- на доступ до своїх персональних даних;
- отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
- пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
-  відкликати згоду на обробку персональних даних;
- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

8. Порядок роботи з запитами Користувача 
8.1. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.
8.2. Доступ Користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.
8.3. Користувач подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.
У запиті зазначаються:
- прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу Користувача;
- інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу Користувача;
- відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
- перелік персональних даних, що запитуються.
8.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.
Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома Користувача, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

9. Видалення або знищення персональних даних
9.1. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до чинного законодавства.
9.2. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:
1) закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;
2) припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом;
3) видання відповідного припису Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого;
4) набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.
9.3. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Товариству повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу [email protected] з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

10. Прикінцеві положення
10.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Товариства за допомогою електронної пошти [email protected].
10.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни Політики обробки персональних даних Товариства. Політика діє безстроково до заміни її новою редакцією.
10.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://www.csdlab.ua/.
10.4. У разі якщо були внесені будь-які зміни в Політику, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити вебсайтом Товариства. Факт продовження використання вебсайтом Товариства є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики.
10.5. У разі, якщо ця Політика, пункти або їх частини, будуть визнані такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, цей факт ніяким чином не буде  впливати на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

Дата оновлення: 

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ