Точність заради життя

Безкоштовно з усіх номерів

Пошук
Меню

Публічний договір (оферта)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Редакція від «___» ______ 2021 року Затверджено Наказом медичного директора ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ» Сулаєвою Оксаною Миколаївною  № ___ від «___» _____ 2021 року

м.Київ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ ЕС ДІ ЛАБ», в подальшому «Виконавець», з одного боку, та Фізична особа, яка на оплатній основі замовляє медичні послуги на сайті https://www.csdlab.ua або в лабораторному офісі Виконавця або Партнера, в подальшому «Клієнт», що надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі — «Договір») про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічний договір про надання медичних послуг має характер публічної оферти відповідно Цивільного кодексу України та чинного законодавства України. Умови цього Договору обов’язковими для всіх Клієнтів та/або Клієнтів, які замовляють лабораторно-діагностичні послуги на сайті Виконавця за посиланням https://www.csdlab.ua або безпосередньо в лабораторному офісі Виконавця та/або Партнера.

1.2. Партнером Виконавця виступають юридичні особи, що здійснюють діяльність з медичної практики в діагностичних центрах в межах послуг із проведення забору біоматеріалу Клієнтам Виконавця.

1.2. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, а також гарантує, що має право на проведення діагностично-лабораторних досліджень.

1.3. Цей Договір визначає порядок та умови надання Виконавцем кваліфікованих діагностично-лабораторних послуг за Замовленням Клієнта, розміщеним на сайті Виконавця за посиланням https://www.csdlab.ua.

1.4. Свідченням повного та безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору, а також датою укладання даного Договору, є здійснення Клієнтом та/або Замовником дій щодо оформлення, підтвердження діагностично-лабораторних Послуг, що входять до Замовлення. Акцепт пропозиції означає, що «Клієнт» погоджується з усіма положеннями цієї пропозиції, що є рівноцінним підписанню Договору.

1.5. Замовник - фізична особа, яка володіє повною дієздатністю, оформила замовлення в лабораторному офісі Виконавця або Партнера або розмістила на сайті Виконавця https://www.csdlab.ua від власного імені чи від імені Клієнта Замовлення на надання Послуг. У випадку оформлення та/або розміщення Замовлення Послуг від імені Клієнта підтверджує та гарантує, що діє в інтересах Клієнта й отримав на це добровільну згоду від Клієнта.

Клієнт - фізична особа, якій безпосередньо надаються Послуги Виконавцем та/або Партнером відповідно до Замовлення.

1.6. Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ ЕС ДІ ЛАБ», юридична особа, створена відповідно до чинного законодавства України, зареєстрована за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 45, ліцензія МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики на підставі Наказу «Про ліцензування медичної практики» № 811 від 11.04.2019 р. код ЄДРПОУ: 42519264.

1.7. Послуга - медична послуга, що надається Виконавцем відповідно до переліку лабораторно-діагностичних Послуг, який розміщений на сайті Виконавця https://www.csdlab.ua.

1.8. Замовлення - запит Клієнта, в якому зазначені певні види лабораторно-діагностичних досліджень, визначених в Прайс листі, що опублікований на сайті Виконавця https://www.csdlab.ua.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується надавати лабораторно діагностичні послуги за цінами Прайс листа, а Клієнт у свою чергу зобов’язується оплатити і прийняти Послуги, відповідно до умов цього Договору.

2.2.  Підтверджуючи Замовлення, Клієнт одночасно підтверджує, що надає свою інформовану добровільну згоду на надання медичних послуг  та обробку персональних даних.

2.3. Виконавець гарантує, що всі відомості про Клієнта, що містять лікарську та/або конфіденційну інформацію, будуть використовуватися відповідно до принципів збереження таємниці та відповідно до вимог законодавчих органів України та міжнародного законодавства.

2.4. Клієнт підтверджує, що до моменту укладання цього Договору ознайомлений та погоджується з Прайс Листом Виконавця, який  опублікований на сайті Виконавця – https://www.csdlab.ua.

 

3. ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1. Оплата здійснюється Клієнтом в розмірі 100% від вартості послуг, що надаються виходячи з діючого Прайс листа Виконавця та до діючих акційних/спеціальних пропозицій до надання послуг або в день надання лабораторно-діагностичних Послуг.

3.2. Перелік послуг Виконавця, їх ціна та строк виконання зазначені в чинному Прайс-листі Виконавця за адресою https://www.csdlab.ua, який може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попередження клієнтів.

3.3. У разі відмови Клієнта  від отримання фактично оплачених лабораторних послуг, але не менше ніж за 4 (чотири) годин до моменту початку фактичного взяття/забору біоматеріалу, кошти повертаються Клієнту, протягом 30 календарних днів. У разі відмови Клієнта менше, ніж за 4 (чотири) годин до моменту фактичного взяття/забору біоматеріалу, кошти Пацієнту не повертаються.

3.4. Вартість Послуг сплачується в національній валюті України - гривні, шляхом здійснення безготівкового платежу під час оформлення Замовлення або готівкою безпосередньо у діагностичному центрі Виконавця/Партнера.

3.5. Клієнт здійснює оплату за всі послуги які зазначені в Замовленні, перед наданням Послуги способом, запропонованим на сайті Виконавця https://www.csdlab.ua та в цьому Договорі.

3.6. Зобов'язання Клієнта з оплати Послуг вважаються виконаними в момент надходження усієї суми коштів  на поточний рахунок Виконавця.

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОСЛУГУ

4.1. Для розміщення Замовлення Клієнт заповнює реєстраційну форму на сайті Виконавця https://www.csdlab.ua, обирає перелік необхідних Послуг, оформлює Замовлення та обирає спосіб оплати. Оформлення Клієнтом Замовлення та його підтвердження означає ознайомлення Клієнта з Послугою, ціною та строками її виконання, правилами підготовки до здачі біологічного матеріалу для проведення відповідного лабораторного дослідження.

4.2. Послуги надаються тільки тому Клієнту, який зазначений в Замовлені за одне відвідування діагностичного центру Виконавця/Партнера.

4.3. При оформленні Клієнтом Замовлення вартість Послуг розраховується з урахуванням лише одного виду знижки. Різні види знижок або спеціальних пропозицій на лабораторно-діагностичні послуги не сумуються.

4.5. Вартість та обсяг Замовлення є остаточними та не підлягає зміні після підтвердження Замовлення Виконавцем, в тому числі у разі надання Клієнтом документу на отримання знижки при оплаті Замовлення у діагностичному центрі Виконавця/Партнера.

4.6. Після отримання Замовлення Виконавець здійснює обробку Замовлення. Клієнту надається підтвердження Замовлення на адресу електронної пошти, зазначену ним.

4.7. Результати дослідження надаються Виконавцем виключно на бланках ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ» з логотипом Виконавця в електронному вигляді у форматі PDF та надсилаються на електрону адресу Клієнта У разі надання Клієнтом результатів досліджень третім особам Клієнт передає результати у такому вигляді, в якому отримав від Виконавця

4.8. При надсиланні результатів досліджень на зазначену електронну адресу Клієнта Виконавець не несе відповідальності за збереження лікарської таємниці та за доставку результатів лабораторної діагностики електронною поштою/скерування sms-повідомлення у месенджері Viber, оскільки  доставка електронного листа залежить від налаштувань поштових серверів, антивірусних систем та спам-фільтрів зазначеної поштової скриньки.

4.9. Клієнт має право скасувати Замовлення на сайті Виконавця до моменту забору біологічного матеріалу Виконавцем. Скасування Замовлення не є фактом обмеження права Клієнта на оформлення нового Замовлення на Послуги.

4.10. Клієнт після отримання Послуг в будь-який час може перевірити хід виконання Замовлення в своєму особистому кабінеті в розділі «Отримати результат» за умови авторизованого входуі в систему на сайті Виконавця.

4.11. У випадку виявлення Клієнтом допущених ним помилок у даних ПІБ, даті народження, адресі, електронної пошти, номері мобільного телефону, зазначених в Замовленні, Клієнт має право звернутися до адміністратора Виконавця/Партнера з метою виправлення зазначених помилок. В даному випадку послуги надаються Клієнтом в порядку загальної черги.

4.12. Медичні послуги вважаються отриманими Клієнтом з моменту їх фактичного надання Виконавцем, що підтверджується медичною документацією Виконавця.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язується:

 - Надавати Клієнту послуги в порядку та на умовах, що визначаються цим Договором, а також забезпечувати належну якість послуг, що надаються.

- Забезпечити надання послуг у терміни, зазначені у Прайс-листі Виконавця на сайті  https://www.csdlab.ua та в діагностичних центрах Виконавця/Партнера, що діють на момент передачі біологічного матеріалу від Клієнта Виконавцю/Партнеру та оформлення замовлення у лабораторно-інформаційній системі Виконавця за умови отримання пунктів 5.4.8 та 5.4.9.

- Забезпечити необхідний сервіс та інформаційну-консультативну підтримку у межах запропонованого спектру досліджень.

- Зберігати лікарську таємницю.

- Не розголошувати відомостей, отриманих від Клієнта за цим Договором, або у зв'язку з ним третім особам, окрім осіб, відносно яких проводилося дослідження. Вся інформація, що передається Клієнтом, є конфіденційною та складає лікарську таємницю і не підлягає розголосу, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

- Повідомити негайно Клієнта про неможливість надання Послуги в передбачений цим Договором термін з будь-якої причини шляхом повідомлення на електронну пошту, зазначену в Замовленні.

- у разі необхідності подовження строків виконання дослідження проінформувати про це Клієнта в телефонному режимі або скерувати повідомлення на електронну пошту Клієнта.

- Дотримуватися правил медичної етики і деонтології у взаєминах з Клієнтом.

5.2. Виконавець має право:

- На свій розсуд змінювати Прайс лист послуг, що є офіційним документом Виконавця та містить повний перелік послуг, надання яких можливе у межах цього Договору, шляхом розміщення нового Прайс листа на сайті Виконавця: https://www.csdlab.ua. Зміни в Договорі вступають в силу після їх публікації на сайті https://www.csdlab.ua та застосовуються до Замовлення, оформленого та підтвердженого після публікації Договору.

- Пропонувати Клієнтові Послуги, які надає Виконавець.

- Вимагати від Клієнта неухильного дотримання цього Договору. 

- Вимагати від Клієнта своєчасну оплату наданих Послуг.

- Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

- Отримувати від Клієнта необхідну медичну інформацію в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

- Відмовити Клієнту в наданні лабораторних послуг при недотримані Пацієнтом пунктів 5.4.1,  5.4.7 та 5.4.8.

- Виступати з ініціативою внесення змін і доповнень до цього Договору.

- Для реалізації умов цього Договору залучати третіх осіб, сторонні організації, дотримуючись умов конфіденційності інформації та лікарської таємниці.

- Анулювати замовлення за умови не виконання Клієнтом п. 5.4.6.

5.3. Клієнт має право:

5.3.1. Отримувати від Виконавця в доступній формі достовірну і повну інформацію про послуги, їх вартість, умови оплати та режим роботи Виконавця/Партнерів, ознайомитися з чинною ліцензією на здійснення медичної діяльності Виконавця/Партнерів.

5.3.2. Самостійно на основі чинного у Виконавця Прайс листа визначати перелік послуг, які він бажає отримати у межах цього договору.

5.3.3. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг

5.3.4. На захист і не поширення відомостей, що становлять лікарську таємницю Клієнта.

5.3.5. Відмовитися від цього договору в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.3.6. На своєчасне і якісне отримання Послуги за умови дотримання рекомендацій відповідно до пунктів 5.4.7- 5.4.9.

5.3.7. Обрати зручний для Клієнта спосіб оплати Замовлення з тих, що пропонуються Виконавцем.

5.3.8. Вибрати день і час отримання лабораторних послуг відповідно до графіка роботи Виконавця/Партнерів.

5.4. Клієнт зобов’язаний:

5.4.1.В повному розмірі оплачувати послуги Виконавця відповідно до оформленого замовлення.

5.4.2. Дотримуватися узгоджених з Виконавцем термінів (часу) надання медичних послуг. В разі неможливості прибути в узгоджені з Виконавцем терміни (час) за отриманням послуг, завчасно звернутися до Виконавця про зміну термінів (часу) або скасування надання послуг.

5.4.3. Надати Виконавцю свої персональні дані та інші відомості і документи, необхідні для виконання цього Договору.

5.4.4. Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм в місці надання послуг відповідно до вимог та інструкцій  Виконавця

5.4.5. Шанобливо ставитися до працівників Виконавця.

5.4.6. Забезпечити можливість забору біологічного матеріалу працівниками Виконавця/Партнера у діагностичному центрі Виконавця/Партнера або передати біологічний матеріал Клієнта Виконавцю протягом 7 календарних днів з моменту оформлення Замовлення на Послуги або в строк, зазначений Виконавцем у Замовленні.

5.4.7. Надати в письмовому вигляді підписану інформовану добровільну згоду на надання медичних послуг та обробку персональних даних, яка є додатком до цього Договору.

5.4.8. Повно, розбірливо та коректно заповнювати направлення на дослідження, щоб уникнути затримки термінів їх виконання.

5.4.9. Дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до здачі аналізів (надання Послуг), розміщених на сайті Виконавця, з метою виключення факторів, які можуть вплинути на результати лабораторних досліджень Клієнта.

5.4.10. У випадку отримання результатів досліджень (Послуг) у діагностичному центрі Виконавця/Партнера Клієнт повинен надати документ, що посвідчує особу (паспорт або права). Якщо результати дослідження буде отримувати уповноважена Клієнтом особа, така особа повинна надати нотаріально посвідчену довіреність на представлення інтересів Клієнта щодо отримання результатів досліджень Клієнта та пред’явити документ, що посвідчує особу законного представника (паспорт або права).

5.4.13. Самостійно перевіряти ціни на Послуги на сайті Виконавця.

 

6. ПОРЯДОК ТА  СТРОКИ НАДАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ПОСЛУГ

6.1. Лабораторні послуги надаються Клієнту за плату відповідно до умов Договору та надання інформованої добровільної згоди Клієнтом.

6.2. Лабораторні послуги вважаються отриманими Пацієнтом з моменту їх фактичного надання Виконавцем, що підтверджується надісланими Виконавцем результатами досліджень на зазначену у замовленні електронну пошту Клієнта або видані Клієнту нарочно.

6.3. Строк надання Послуг, визначений на сайті https://www.csdlab.ua та відраховується з наступного робочого дня з дати надходження матеріалу в медичну лабораторію Виконавця (строк виконання досліджень (Послуг) матеріалу, зданого в населених пунктах, окрім міста Києва, збільшується на 1 (один) робочий день)та повної оплати Клієнтом.

6.4. Строк дослідження може бути збільшений Виконавцем у випадках:

- якщо доставлений матеріал вимагає додаткової обробки, в тому числі, але не обмежуючись декальцинації;

- якщо доставлений матеріал вимагає спеціальних методів фарбування;

- за необхідності перезабору біоматеріалу;

- за необхідності отримання додаткових клініко-інструментальних даних;

- якщо матеріал потребує взяття додаткових фрагментів тканини для дослідження;

- у випадку, коли був направлений консультативний матеріал (гістологічний зразок у парафіновому блоці) з технологічними порушеннями при виготовленні блока;

- недотримання вимог щодо заповнення супровідної медичної документації, зазначених у Додатку № 2;

- у випадку, коли для постановки діагнозу потрібна вузькоспеціалізована консультація;

- недотримання вимог, зазначених у Додатку № 2, при використанні контейнерів для цитології з іншою консервуючою рідиною (наприклад, віали для рідинної цитології марковані). Такий матеріал не може бути придатним для дослідження і буде повернений Клієнту.

6.5. У разі необхідності подовження строків виконання дослідження Виконавець інформує про це Клієнта в телефонному режимі або скеровує повідомлення на електронну пошту.

6.6. Послуга з забору біологічного матеріалу Клієнта доступна в діагностичних центрах, які зазначені на сайті Виконавця.

 

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Вартість послуг Виконавця визначається за Прайс листом, розміщеному на сайті Виконавця https://www.csdlab.ua та в діагностичних центрах Виконавця/Партнера

7.2. Вартість послуг зазначена в гривнях.

7.3. Сплата послуг Виконавця Клієнтом може бути здійснена одним з таких способів:

- Через касу у діагностичних центрах Виконавця/Партнера (готівкою);

- Через термінал  у діагностичних центрах Виконавця/Партнера (банківською картою);

- Сплатою по реквізитам Виконавця через особистий кабінет або банк (адміністратор на прохання Клієнта надсилає на пошту рахунок або доступ в особистий кабінет);

- Онлайн на сайті Виконавця https://www.csdlab.ua через платіжну систему;

 

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КЛІЄНТА

8.1. Клієнт погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних (відповідно до умов цього Договору і наданої ним письмової згоди при оформленні Замовлення).

8.2. Клієнт підтверджує надання Виконавцю згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297–VІ, та інших нормативно — правових актів України.

8.3. Клієнт підтверджує, що проінформований про те, що розпорядниками бази даних, в якій зберігаються персональні дані Клієнта, є ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ».

 

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. З метою виконання цього Договору Клієнт надає Виконавцю свої персональні дані (в тому числі: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особистість, адресу реєстрації та адресу проживання, контактні дані та інше).

9.2. Конфіденційною згідно з цим договором вважається інформація про стан здоров'я Клієнта, діагноз, а також інша інформація, отримана під час надання медичних послуг (Лікарська таємниця).

9.3. Передача третім особам в інтересах обстеження і лікування Клієнта відомостей, що становлять

лікарську таємницю Клієнта, здійснюється за письмовим запитом медичних установ, правоохоронних органів та інших уповноважених державних організацій відповідно до чинних законодавчих актів України.

 

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

10.1. Цей Договір набирає чинності з дня його публічного розміщення і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

 

 11.РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Сторони дійшли згоди що при виявлені недоліків при наданні послуг  Клієнт має право пред’явити  претензію до Виконавця  протягом тридцяти   календарних днів з моменту отримання результату лабораторного дослідження, два календарних дня з моменту отримання результату дослідження (тестування) на COVID-19 .

11.2.Сторони дійшли згоди, що у разі пред’явлення  претензії  Клієнт скеровує претензію  цінним листом на поштову адресу  Виконавця, адреса зазначена в розділі 13 цього Договору.  Виконавець  розглядає претензію продовж тридцяти календарних днів, відлік починається з  дати отримання даної претензії.

11.3.Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

11.4. Досудове врегулювання розбіжностей є обов’язковим та передбачає пред’явлення однієї із Сторін претензії, яка розглядається іншою Стороною протягом тридцяти днів.

11.5. Всі спори, що виникатимуть внаслідок виконання даного Договору або будуть пов'язані з ним, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів, а у випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів у суді згідно з правилами предметної та територіальної підсудності.

 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

12.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.2. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуги у випадках порушення Клієнтом п. 5.4.9. цього Договору.

12.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії непереборної сили або інших форс-мажорних обставин (стихійні лиха, рішень органів влади, епідемії, воєнні дії, воєнний стан  дії, пандемії, страйки, прийняття компетентними органами рішень і т. п.), що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.

12.4. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником під час використання Сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені чи усунені (зокрема, внаслідок хакерських атак, викрадення інформаційних даних Сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо).

 

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін в разі здійснення за цим Договором фактичної оплати Пацієнтом, чи безпосереднє надання Послуги Клієнту не є підставою вважати цей Договір не укладеним. Цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) в електронній формі з моменту безумовного та повного прийняття (приєднання до Договору, здійсненого шляхом вчинення підтверджуючих дій) Замовником умов цього Договору.

13.2. Приєднання Клієнта до цього Договору, тобто прийняття (акцепту) Клієнтом умов цього Договору є підтвердженням ознайомлення з текстом цього Договору, ознайомлення та надання інформованої добровільної згоди Клієнта на надання медичних послуг та зберігання і обробку персональних з даних, «Правилами перебування відвідувачів в лабораторії» і іншими документами, що є невід’ємними частинами цього Договору. Датою укладання цього Договору, є здійснення Клієнтом дій щодо розміщення на сайті Виконавця https://www.csdlab.ua Замовлення, оформлення замовлення в дігностичному центрі Виконавця/Партнера та/або оплати Послуг, що входять до Замовлення.

13.3. При підтвердженні Замовлення на сайті Виконавця шляхом проставлення відмітки  "Згоден (згодна) з умовами угоди користувача"  Клієнт погоджується з усіма умовами цього Договору, текст якого ним прочитано та положення якого йому зрозумілі, та погоджується отримувати рекламні повідомлення та електронні листи від Виконавця за номером мобільного телефону та адресою електронної пошти, що були зазначені в "Особистому кабінеті" на сайті Виконавця за адресою https://www.csdlab.ua. За письмовою заявою Клієнта, контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

13.4 Клієнт підтверджує, що, акцептуючи цей Договір, він згоден і визнає для себе обов'язковим для виконання і дотримання умов Договору, а також умов, передбачених вищевказаними документами. Претензії, пов'язані з посиланням на незнання або не ознайомлення з цими документами, не приймаються.

13.5. Виконавець не несе відповідальності за функціонування мережі Інтернет та відсутність можливості у фізичної особи (в тому числі, що став Клієнтом) ознайомитися з інформацією щодо даної оферти.

13.6. Сторони приходять до згоди, що цей Договір може бути розірваний за ініціативою однієї зі сторін шляхом письмового повідомлення скерованого на електронну пошту. Договір вважається розірваним з дати отримання письмового повідомлення, або з дати відправлення письмового повідомлення за адресами, зазначеними в цьому Договорі.

13.7. У разі, якщо будь-яка частина або частини цього Договору будуть визнані недійсними, незаконними або неприйнятними до виконання, це рішення не відбивається на оцінці обґрунтованості, законності і здійсненності інших його частин і положень.

13.8. Малолітні, неповнолітні чи недієздатні особи (пацієнти) приймаються лише у присутності їх законних представників. Законні представники надають згоду на надання медичних послуг особам, в інтересах яких вони діють. У такому випадку законні представники виступають Замовником даного Публічного договору та зобов’язуються дотримуватись умов, викладених у ньому.

13.9. Приєднуючись до цього Договору, Клієнт тим самим підтверджує, що він отримав електронний примірник цього Договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту, ознайомився повністю з умовами цього Договору, не має жодних застережень або заперечень, щодо умов Договору та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього зобов’язання за цим Договором. Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових примірників Договору.

 

Додатки до цього Договору:

Додаток 1. Інформована добровільна згода  пацієнта на надання медичних послуг  та обробку персональних з даних.

Додаток 2. Перелік діагностичних центрів та найменування юридичних осів Виконавця/Партнерів.

 

13.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ»

Юр. адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 45

Email: [email protected]

АТ "ПроКредит Банк", м. Київ

IBAN UA573209840000026003210411387

Індивідуальний податковий номер  425192626505

код ЄДРПОУ 42519264

директор _______________________ / В.М.Головко /

 

 

Додаток №1

до Договору публічної оферти (пропозиції)

про надання медичних послуг

 

 

 

ОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ

 

Найменування підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ»

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації

 

«___»_____2020 року

№______________

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Додаток №2

 
   

До  ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ (ОФЕРТА)
ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

 
   

від________________2021р.

 

 

 

 

Перелік діагностичних центрів та

найменування юридичних осів Виконавця/Партнерів

 

ФОП/ТОВ по договору франчайзингу
Адреса
ФОП Сербіна Дар'я Андріївнам. Київ, ЖК Варшавський, пр-т Правди, 41а
ФОП Сизоненко Олена Євгенівнам. Вишневе, ЖК Акварелі - 2, вул. Першотравнева, 24В, прим. 3
ТОВ "МЦ "МЕДСТАР" м. Львів, вул. Миколайчука, 9, Б-2
м. Львів, вул. Володимира Великого, 34
ТОВ Медична аналітика м. Київ, пр-т. Повітрофлотський 5
м. Київ, вул. Щербаківська, 56/7
м. Київ, вул. Преображенська, 39/8
м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 13А, корпус 2
м. Київ, вул. , Ревуцького 40в
ТОВ "Медична Структура"м. Київ, вул.Ю.Липи, 6 ЖК "Комфорт Таун"
м. Київ, вул. Вишгородська, 33
м. Київ, вул. Бойчука, 1/2
ФОП Шарко Сергій Валентиновичм. Мелітополь, вул. Героїв України, 37
м. Запоріжжя , Михайла Гончаренка, 11
ТОВ «КСЄД-ЛАБ» м. Буча, вул. Енергетиків, 8
м. Київ, Дарницький бульвар, 5
ФОП Недашковська Катерина Олександрівнам. Київ, ЖК Галактика, вул. Сверстюка, 6В
ФОП Чубенко Олексій Олександровичм. Вишгород, пр-т Шевченко, 6А
ФОП Фурдела Валентина Василівнам. Хмельницький, вул. Зарічанська 3/2В
ФОП Хорошилова Тетяна Зиновіївнам. Київ, вул. І. Сікорського, 1
ФОП Міхейцев Дмитро Олександровичм. Одеса, вул. Ільфа та Петрова, 13А
м. Одеса, площа Дерев'янка, 3
ФОП Чілік Юлія Анатоліївнам. Одеса, Фонтанська дорога, 51
м. Одеса, пр-т Гагаріна, 23
ТОВ "Еталонлаб"м. Кропивницький, вул. Ялтинська, 1
ТОВ "ТОЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ"м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 18в
ФОП Логовченко Юлія Олександрівнам. Бровари, вул. Марії Лагунової, 4Б
м.Бровари, Вул. В‘ячеслава Чорновола, 8, оф. 7, ЖК "Крона Парк"
ФОП Махмуд Єва Аделівнасмт. Ружин, вул. Бірюкова 9/1,  обл. Житомирська 
ФОП Іонова Катерина Володимирівнам. Кривий Ріг, вул. Соборності, 27
м. Кривий Ріг, пр-т. 200 річчя Кривого Рогу,9
ФОП Брожина Світлана Михайлівнам. Київ, вул. Джона Маккейна, 1
ФОП Воробей Валентина Іванівнам. Чернігів, вул. Левка Лук'яненка, 68-2