Точність заради життя

Безкоштовно з усіх номерів

Пошук
Меню
Аналізи і ціни

Комплекс № 109 "Здорова жінка 50+ " ((ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, ПТГ, кальцій загальний (сироватка), фосфор (сировака), Вітамін D (25-гідроксивітамін D, 25-(OH) D)) \ N **

Код аналізу:
K162
Термін виконання:
2 робочі дні
Ціна
3 362 грн
Замовити
Опис

((ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, ПТГ, кальцій загальний (сироватка), фосфор (сировака), Вітамін D (25-гідроксивітамін D, 25-(OH) D)) \ N **

Це один з видів досліджень, які допомагають оцінити загальний стан здоров’я жінки у віці від 50 років. Даний комплекс допоможе виявити захворювання крові, наприклад, анемію, оцінити функцію щитоподібної залози та вуглеводний обмін, а також, виявити ризик розвитку атеросклерозу, який може призвести до різних серцево-судинних захворювань. Також, цей комплекс обстежень допоможе виявити ознаки порушень у роботі печінки, нирок, гормональні порушення та виявити недостатність чи дефіцит вітаміну D.

Цей комплекс включає наступні показники:

 1. Загальний аналіз крові (ЗАК) - визначає кількість і якість формених елементів крові: еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів, тромбоцитів, швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), еритроцитарні та тромбоцитарні індекси. Загальний аналіз крові показує ознаки вірусної чи бактеріальної інфекції, допомагає виявити різні хвороби крові, наприклад, анемію, та корисний у контролі лікування деяких хвороб.
 2. Глюкоза (сироватка) – показник вуглеводного обміну в організмі. Глюкоза - основне джерело енергії, що споживає організм. Високий або низький рівень глюкози може свідчити про порушення обміну речовин,цукровий діабет, гормональні зміни тощо.
  Референтні значення: 3,3 – 5,5 ммоль/л
 3. Глікований гемоглобін – це гемоглобін в якому молекула глюкози конденсується з бета-кінцевим валіном бета-ланцюга молекули гемоглобіну. Даний показник показує середній рівень глюкози за три місяці (120 діб – період життя еритроцитів).
  Необхідно досліджувати при підозрі на предіабет чи цукровий діабет, за наявності ожиріння, артеріальної гіпертензії, для контролю ефективності цукрознижуючої терапії. 
  Референтні значення: Діагноз предіабету встановлюється при рівні HBA1c 5,7%-6,4%, діагноз діабету встановлюється при рівнях HBA1c 6,5% та вище.
 4. Індекс НОМА – використовується для діагностики інсулінорезистентності, за наявность ожиріння та оцінки ризику подальшого розвитку цукрового діабету 2 типу. Вираховується згідно формули: глюкоза натще (ммоль / л) х інсулін натще (мОД / л) / 22,5). Підвищення індексу НОМА вказує на інсулінорезистентність. Чим вище індекс НОМА, тим вище ризик розвитку цукрового діабету 2 типу.
  Референтні значення: 0 – 2,5
 5. Білок загальний (сироватка) - показує загальну кількість білків в сироватці крові. Білки беруть участь у багатьох життєвих процесах: транспортуванні речовин, захисту від інфекцій, згортанню крові тощо. Синтез білку відбувається в печінці. Зміна рівня білку може вказувати на захворювання печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, онкологічні процеси тощо.
  Референтні значення: 65-85 г/л
 6. Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) - це внутрішньоклітинний фермент з класу трансаміназ, що знаходиться переважно в печінці. Руйнування клітин печінки призводить до виходу АЛТ в загальній кровотік. Підвищення рівня АЛТ може свідчити про гепатит різної етіології, цироз печінки, ішемію печінки тощо.
  Референтні значення: для жінок: 1,0 – 35,0 Од/л.
 7. Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST) - це внутрішньоклітинний фермент з класу трансаміназ, приймає участь в обміні амінокислот. Знаходиться в клітинах печінки, серця, нирок, скелетних м’язів. Підвищення рівня даного ферменту виникає при захворюваннях печінки(гепатоз, гепатит, цироз), інфаркті міокарда, зловживанні алкоголем, рабдоміолізі.
  Референтні значення: для жінок: 1,0 – 35,0 Од/л.
 8. Бiлiрубiн фракційно. Білірубін – це один із основних компонентів жовчі, проміжний продукт метаболізму гемоглобіну. Дані показники необхідні для діагностики захворювань печінки та жовчновивідних шляхів, жовтяниці, підозрі на гемолітичну анемію Прямий білірубін – з’єднання вільного білірубіну з глюкуроновою кислотою, що утворюється в печінці, нетоксична водорозчинна форма білірубіну. Підвищення рівня спостерігається при жовтяницях, гепатитах, обтурації жовчновивідних шляхів пухлиною чи каменем. Непрямий білірубін – некон’югований білірубін, токсична жиророзчинна форма білірубіну, що утворюється після розпаду білків, що містять гем. Підвищення рівня спостерігається при функціональних гіпербілірубінеміях(синдром Жильбера),жовтяницях, захворюваннях печінки, гемолітичній анемії.
  Референтні значення прямого білірубіну: 0,1 – 3,4 мкмоль/л
  Референтні значення непрямого білірубіну: 3,4 – 17,6 мкмоль/л
 9. Сечовина – це один із маркерів порушення азотистого обміну. Є кінцевим продуктом метаболізму білків в організмі, що утворюється в печінці. З її допомогою оцінюють видільну функцію нирок та стан білкового обміну організму.
  Референтні значення: 2,8 – 7,2 ммоль/л
 10. Креатинін є кінцевим продуктом розпаду креатину, який синтезується в печінці і відіграє важливу роль в енергетичному обміні м’язової та інших тканин. Виводиться нирками. Його рівень підвищується при захворюваннях нирок. Для оцінки функції нирок доцільним є розрахунок швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) за CKD-EPI.
  Референтні значення: 49,0 – 90,0 мкмоль/л (жінки)
 11. Холестерин - це жироподібна речовина, яка є необхідною для побудови клітинних мембран, синтезу гормонів, жовчних кислот тощо. Холестерин переважно синтезується в печінці, а також надходить з їжею. Розлади обміну холестерину можуть призводити до атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, інсульту тощо.
  Референтні значення: до 5.2 ммоль/л норма; від 5.2 до 6.2 ммоль/л - пограничні значення; більше ніж 6.2 ммоль/л - високі значення
 12. Тиреотропний гормон (ТТГ) - це гормон передньої частки гіпофізу, регулятор функції щитоподібної залози. Щитоподібна залоза виробляє тироксин (Т4) і трийодтиронін (Т3), які впливають на обмін речовин, температуру та інші функції організму. Розлади роботи щитоподібної залози можуть призводити до захворювань щитоподібної залози: гіпотиреозу або гіпертиреозу.
  Референтні значення: Норми ТТГ для дорослих 0,4-4,0 мкОд/мл.
  Для вагітних дорослих норми інші (за даними American Thyroid Association):
  0,1 – 2,5 мкОд/мл для першого триместру вагітності
  0,2 – 3,0 мкОд/мл для другого триместру вагітності
  0,3 – 3,0 мкОд/мл для третього триместру вагітності
 13. Т3 вільний (трийодтиронін вільний) - гормон щитоподібної залози, є активної формою в яку переходить тироксин (Т4), вливає на обмін речовин в організмі та є корисним у діагностиці захворювань щитоподібної залози: гіпотиреозу чи гіпертиреозу.
  Референтні значення: 1,8 – 4,2 pg/ml
 14. Т4 вільний (тироксин вільний) - це гормон щитоподібної залози, попередник Т3 (трийодтироніну), вливає на обмін речовин в організмі та є корисним у діагностиці захворювань щитоподібної залози: гіпотиреозу чи гіпертиреозу.
  Референтні значення: 0,89 – 1,76 ng/dL, для вагітних в І триместрі: 0,86 – 1,87 ng/dL, для вагітних в ІІ-ІІІ триместі: 0,64 – 1,92 ng/dL
 15. Паратгормон – гормон, що виробляється паращитоподібними залозами. Підвищення рівня спостерігається при первинному та вторинному гіперпаратиреозах. Основним регулятором секреції даного гормону є рівень Са в крові. Даний показник необхідно обстежувати за наявності підвищеного чи зниженого рівню Са крові, наявності аденоми паращитовидної залози, пацієнтам, що знаходяться на гемодіалізі, з сечо-кам’яною хворобою, остеопорозом. 
  Підвищення рівня паратгормону вказує на гіперпаратиреоз, зниження - на гіпопаратиреоз.
  Референтні значення: 11.0 - 67.0 пг/мл.
 16. Кальцій загальний (сироватка) – основний мінеральний компонент кісток. 99% кальцію в організмі знаходиться в структурі кісток і зубів, решта знаходиться в біологічних рідинах та м'яких тканинах. Кальцій сироватки представлений трьома фракціями: вільний (іонізований) кальцій - близько 50%, кальцій, пов'язаний з білками (переважно з альбуміном) - близько 40% і кальцій, що входить до складу комплексів з аніонами (фосфатами, бікарбонатами, цитратом, лактатом) - 10%. Визначення загального Ca у сироватці крові – це дослідження сумарного вмісту всіх фракцій кальцію.
  Референтні значення: 2,15 – 2,5 ммоль/л
 17. Фосфор (сироватка) - важливий внутрішньоклітинний елемент, в клітинах входить до складу нуклеотидів, нуклеїнових кислот, фосфопротеїдів, фосфоліпідів, коферментів, ферментів, АТФ. Метаболізм сполук фосфору відбувається в печінці. Обмін фосфорних сполук регулюється гормонами і вітаміном D.
  Референтні значення: 0,87-1,45 ммоль/л.
 18. 25 – (ОН)D – 25 гідроксикальциферол. Основна роль вітаміну D в організмі пов'язана із регуляцією кальцієвого обміну. Рівень вітаміну D може варіювати, залежно від віку (у людей похилого віку частіше спостерігається зниження рівня), сезону (вище наприкінці літа, нижче взимку), характеру їжі, етнічної та географічної популяції.
  Референтні значення: дефіцит:0-10 нг/мл; недостатність:10-29 нг/мл; оптимальний рівень: 30-100 нг/мл; передозування: 100-150 нг/мл; інтоксикація:>150 нг/мл

Біологічний матеріал:

 • Венозна кров (сироватка)

 

Підготовка до обстеження:

 • Натщесерце (8-12 годин голодування).
 • Можливо голодування впродовж 3-х годин до забору крові (для дітей раннього віку). Допускається вживання невеликої кількості питної води.
 • Перед забором венозної крові варто уникати фізичних та емоційних навантажень, інвазивних діагностичних обстежень, вживання алкоголю, куріння та інших факторів.
 • Прийом медикаментів або їх виключення перед забором крові узгоджується з лікуючим лікарем!

 

Важливо! Результати аналізу оцінюються лікарем сумісно з клінічною картиною.
 

Де здати аналізи?
м. Київ

проспект Володимира Івасюка 20А
Урогенітальний забір за попереднім записом за номером тел. 0508580303

Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Урогенітальний забір
Зачинено

Увага! В Липні пункт НЕ працюватиме:
5.07., 6.07., 13.07., 20.07., 27.07.

Пн-Пт.: 8:00-16:00
Сб.: 8:00-14:00
Графік забору крові:
Пн-Пт.: 8:00-14:00
Сб.: 8:00-12:30

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
м. Київ

Кловський узвіз, 12 А
Урогенітальний забір за попереднім записом за номером тел. 0671753039

Забір крові
Прийом біоматеріалу
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Сб.: 08:00-16:00
Графік забору крові:
Пн-Пт.: 08:00-16:00
Сб.: 08:00-12:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Зачинено

Пн-Пт.: 8:00-17:00
Графік забору біоматеріалу:
Пн-Пт.: 8:00-14:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Програма НCЗУ
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Зачинено

Пн-Пт: 8:00-17:00
Графік забору біоматеріалу:
Пн-Пт.: 8:00-15:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Програма НCЗУ
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Пт: 8:00 - 18:00
Сб-Нд: 8:00 - 14:00
Графік забору біоматеріалу:
Пн-Пт.: 8:00-17:30
Сб-Нд.: 8:00-14:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Програма НCЗУ
Інклюзивна лабораторія
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Зачинено

Пн-Пт.: 7:00-16:00
Графік забору крові:
Пн-Пт.: 7:00-12:30

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Програма НCЗУ
м. Вижниця

вул. Чорновола, 10
Урогенітальний забір за попереднім записом за номером тел. 0983774108

Забір крові
Прийом біоматеріалу
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Пт: 8:00-19:00
Сб: 9:00-16:00
Графік забору крові:
Пн-Сб: 9:00-15:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Інклюзивна лабораторія
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Зачинено

Пн-Пт: 7:00-16:00
Графік забору крові:
Пн-Пт.: 7:00-13:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Програма НCЗУ
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Зачинено

Пн-Пт.: 8:00-17:00
Графік забору крові:
Пн-Пт.: 8:00-15:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Програма НCЗУ
Інклюзивна лабораторія
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Зачинено

Пн-Пт: 8:00-15:00
Графік забору крові:
Пн-Пт.: 8:00–13:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Прийом по страхових полісах
Інклюзивна лабораторія
м. Дніпро

вул. Панікахи, 27    

Урогенітальний забір за попереднім записом за номером тел. 096-345-26-26

Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Пт.: 08:00-17:00
Сб.: 09:00-11:00

Графік забору крові: 

Пн-Пт.: 08:00-11:30
Сб.: тільки приносний біологічний матеріал
 

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
м. Дніпро

просп. Олександра Поля, 92

Приймається лише приносний біологічний матеріал

Прийом біоматеріалу
Зачинено

Пн-Пт: 9:00-17:00

м. Дрогобич

вул. Івана Франка, 4  
Урогенітальний забір за попереднім записом за номером тел. 098-134-24-77

Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Пт: 09:00-17:00   
Сб: 09:00-13:00  
Графік забору крові:  
Пн-Пт: 09:00-12:00    
Сб: 09:00-11:30

Онлайн оплата не працює

Оплата карткою
Оплата готівкою
Інклюзивна лабораторія
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Зачинено

Пн-Пт.: 7:00-14:00
Графік забору біоматеріалу:
Пн-Пт.: 7:00-12:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Прийом по страхових полісах
Програма НCЗУ
Інклюзивна лабораторія
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Урогенітальний забір
Зачинено

Графік роботи:
Пн-Нд.: 7:00-17:00
Графік забору крові:
Пн-Нд.: 7:00-13:00

Урогенітальний забір за попереднім записом, по номеру: 099-08-09-665 та 098-345-94-45

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Інклюзивна лабораторія
м. Запоріжжя

просп. Соборний, 13

Працюємо лише на прийом біоматеріалу!

Прийом біоматеріалу
Зачинено

Пн-Пт: 09:00 - 17:00

Інклюзивна лабораторія
м. Заставна

вул. Незалежності 111-Б
Урогенітальний забір за попереднім записом за номером тел. 0509118400

Забір крові
Прийом біоматеріалу
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Пт.: 08:00–14:00
Графік забору крові:
Пн-Пт.: 08:00–12:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Інклюзивна лабораторія
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Зачинено

Пн-Пт: 7:00 - 16:00
Графік забору біологічного матеріалу:
Пн-Пт: 8:00 - 12:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Програма НCЗУ
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Зачинено

Пн-Пт: 09:00-16:00  
Графік забору крові:  
Пн-Пт: 09:00-16:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Зачинено

Пн-Пт: 8:00-17:00
Забір біоматеріалу:
Пн-Пт.: 8:00-12:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
м. Ізмаїл

вул. Репіна, 14а
Урогенітальний забір за попереднім записом за номером тел. 0967145622

Забір крові
Прийом біоматеріалу
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Пт.: 08:00-17:00
Графік забору крові:
Пн-Пт.: 08:00-10:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Зачинено

Пн-Пт: 08:30-18:00
Сб: 8:30-14:00
Графік забору крові:
Пн-Сб: 08:30-13:00

Онлайн оплата не працює

Оплата карткою
Оплата готівкою
Інклюзивна лабораторія
м. Краматорськ

вул. Олекси Тихого, 31а

Забір крові
Прийом біоматеріалу
Зачинено

Пн-Сб.: 8:00-14:00
Графік забору крові:
Пн-Сб.: 8:00-13:30

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Програма НCЗУ
Інклюзивна лабораторія
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Зачинено

Пн-Пт 08:00 - 12:00 
Графік забору крові: 
Пн-Пт 08:00 - 12:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Програма НCЗУ
Інклюзивна лабораторія
м. Краматорськ

вул. Шеймана, 24

Урогенітальний забір без попереднього запису
Пн-Сб: 8:00-12:00

Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Сб.: 8:00-15:00 
Графік забору крові: 
Пн-Сб.: 8:00-13:30

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Програма НCЗУ
Інклюзивна лабораторія
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Зачинено

Пн-Сб.: 8:00–18:00
Графік забору крові:
Пн-Пт.: 8:00–13:00
Сб.: 9:00-12:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
м. Кропивницький

вул. Пашутінська, 22

Працюємо лише на прийом біоматеріалу!

Прийом біоматеріалу
Зачинено

Пн-Пт: 09:00-17:00

м. Луцьк

вул. Євгена Сверстюка, 1
Урогенітальний забір за попереднім записом за номером тел. 068-220-00-22

Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Пт: 8:00-19:00 
Сб: 8:00-17:00 
Нд: 10:00-14:00 
Графік забору крові: 
Пн-Пт: 8:00-18:00 
Сб: 8:00-16:00 
Нд: 10:00-13:00

Онлайн оплата не працює

Оплата карткою
Оплата готівкою
Інклюзивна лабораторія
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Зачинено

Пн-Пт.: 08:00-17:00

Забір біоматеріалу

Пн-Пт.: 08:00-12:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Програма НCЗУ
м. Львів

вул. Єфремова, 26
Урогенітальний забір за попереднім записом за номерами тел. 0971031100, 0501031100

Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Пт: 09:00-15:00
Графік забору крові:
Пн-Пт: 09:00-12:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Інклюзивна лабораторія
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Сб: 8:00-20:00
Графік забору крові:
Пн-Сб: 8:00-12:00
Урогенітальний забір за попереднім записом за номером тел. 063 877 73 33 або 098 677 48 87
 

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Інклюзивна лабораторія
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Сб: 08:00-20:00
Графік забору крові:
Пн-Сб: 08:00-12:00

Урогенітальний забір за попереднім записом за номером тел.: 063 877 73 33 або 098 677 48 87

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Зачинено

Пн-Пт: 7:00-16:00
Графік забору крові:
Пн-Пт: 7:00-13:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
Програма НCЗУ
Інклюзивна лабораторія
м. Новомосковськ

вул. Зелінського, 11
Урогенітальний забір за попереднім записом за номером тел. 0960262800, 0952506800

Забір крові
Прийом біоматеріалу
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Пт.: 8:00-17:00
Сб.: 9:00-17:00
Графік забору крові:
Пн-Пт..: 8:00-11:30
Сб.: 9:00-11:30

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
м. Новомосковськ

пл. Героїв 8-25
Урогенітальний забір за попереднім записом за номером тел. 0501938731, 0672507700

Забір крові
Прийом біоматеріалу
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Сб.: 7:00-14:00
Графік забору крові:
Пн-Сб.: 7:00-11:30

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн
м. Одеса

вул. Академіка Воробйова, 5А

Працюємо лише на прийом біоматеріалу!

Прийом біоматеріалу
Зачинено

Пн-Пт.: 09:00-17:00
 

Інклюзивна лабораторія
м. Переяслав

вул. Михайла Грушевського, 49А 

Урогенітальний забір за попереднім записом за номером тел. 063-101-22-11

Забір крові
Прийом біоматеріалу
Забір біологічного матеріалу на COVID-19
Урогенітальний забір
Зачинено

Пн-Пт 8:00-19:00 
Сб-Нд 8:00-17:00 
Графік забору крові: 
Пн-Сб: 08:00-12:00

Оплата карткою
Оплата готівкою
Оплата онлайн