Точність заради життя

Безкоштовно з усіх номерів

Пошук
Меню

Код нації: як зберегти здорову генетику українців

31.08.2022

Що таке генетичні хвороби і як їх виявити

Код нації: як зберегти здорову генетику українців

Народження дитини – одна з найщасливіших подій у житті сім'ї. Проте під час війни, яку розв'язала росія проти України, ця подія стає і великим випробуванням. Попри це в Україні від початку повномасштабних військових дій, за даними на початок червня 2022 року, народилося понад 48 000 дітей. Разом зі всіма зовнішніми викликами, які постають перед родинами через війну, питання народження здорових дітей не втрачає актуальності. Чим можуть допомогти в цьому прагненні генетичні дослідження під час вагітності, яку інформацію вони можуть виявити, розповіла Mind генетик, кандидат медичних наук, доцент, менеджер з розвитку продуктів Медичної лабораторії CSD Вікторія Бадюк.

Що таке генетичні хвороби?

Кожна людина є унікальною. Ця унікальність записана в генах, які складаються з ДНК (дезоксирибонуклеїнової кислоти). В свою чергу, в клітинах гени упаковані в хромосоми. Для людини нормальна кількість хромосом становить 46, кожна людина успадковує 23 хромосоми від матері та 23 від батька. Саме послідовність ДНК у складі хромосом містить інструкції щодо функціонування клітин. Клітини не здатні правильно виконувати свої функції, якщо виникла помилка в гені або порушений баланс кількості генів (надлишок чи нестача частини або цілої хромосоми). 
Порушення функції клітин для одних генетичних синдромів реалізується через непереносимість певного харчового продукту, м’язову слабкість, порушення зору або слуху, для інших – через сповільнений інтелектуальний чи фізичний розвиток або інші ознаки, які часто поєднуються. Більшість генетичних хвороб впливають на якість та скорочують тривалість життя людей з ними, потребують безперервного лікування.

За даними Європейського комітету експертів із рідкісних захворювань, на сьогодні відомо більше 7000 генетичних хвороб. Серед них є генні синдроми (порушена функція одного гена), хромосомні (порушений баланс генів) та мультифакторні (схильність до певного стану, що реалізується за певних умов).

В Україні перше місце серед причин дитячої інвалідності посідають вроджені вади розвитку, деформації та генетично зумовлені (хромосомні) аномалії. Але генетична складова часто є й серед інших причин дитячої інвалідності – хвороб нервової системи та розладів психіки. Частина генетичних порушень проявляється під час вагітності або після народження, а деякі проявляються лише з віком. Загалом, 2% дітей до 18 років в Україні мають інвалідність.

Як на генетичні порушення впливає спадковість? 

Відомо, що деякі схильності до хвороб успадковуються (цукровий діабет, серцево-судинні хвороби), а для інших такої залежності немає – наприклад, дитина із спинально-м’язовою атрофією (СМА) або муковісцидозом народжується у фізично здорових батьків, які є прихованими носіями цього стану. А дитина з синдром Дауна зазвичай народжується у батьків, які є абсолютно здоровими. 
Ризик народження дитини з генним синдромом (СМА, муковісцидоз та інші) можна зменшити за допомогою обстеження майбутніх батьків до вагітності на приховане носійство генних захворювань. Якщо майбутні батьки співпадають у генах, в яких виявлено мутацію, ризик народження хворої дитини становить 25%. У таких випадках в Україні є можливість застосувати допоміжні репродуктивні технології або діагностику генетичного стану під час вагітності. Якщо співпадінь немає – ризик народження дитини за станом, для якого визначалось носійство у батьків, є «залишковим» і визначається окремо в кожній ситуації.

Для хромосомних хвороб генетичні правила інші. Кожна хромосома в клітині має свій номер від 1 до 22, а хромосоми, співвідношення яких визначає стать, позначаються X та Y. Жінки мають комбінацію статевих хромосом ХХ, а чоловіки – XY. Якщо у здорової людини в кожній клітині, крім статевих, є 46 хромосом, то у дітей з хромосомними синдромами ця кількість змінена – хромосом може бути 45, 47, а інколи 48 або й 49.

Найчастішими хромосомними синдромами у людей є синдром Дауна (три хромосоми 21, а не дві), синдром Патау (три хромосоми 13) та синдром Едвардса (три хромосоми 18). 
Для цих синдромів обстеження до вагітності не завжди допомагає зменшити ризики, адже додаткова хромосома з’являється в статевій клітині (яйцеклітині, сперматозоїді) або на перших етапах поділу ембріона. Для частих хромосомних синдромів доведеним є збільшення їх ризику для вагітних пізнього репродуктивного віку (старших за 35 років), але більшість дітей з хромосомними синдромами народжують молоді жінки, оскільки кількість пологів в цій групі більша.

Хто у зоні ризику? 

Ризик народження дитини з генетичним синдромом існує для будь-якої родини. Частину ризиків можна зменшити до вагітності, але основними процесами для виявлення ознак можливих генетичних проблем у плода є обстеження кожної жінки саме під час вагітності – в інформативні для цього періоди першого та другого триместру. Якщо в родині вже є дитина з ознаками генетичного синдрому, почати обстеження потрібно з неї. Для таких родин генетик підбирає план обстеження індивідуально.

Як визначити ризик розвитку патології у плода?

В Україні кожній вагітній рекомендовано проходити обстеження у певні періоди вагітності, які є інформативними для підтвердження нормального розвитку плода та пошуку можливих порушень. Такі дослідження називають скринінговими, вони дозволяють визначити вагітних, яким будуть рекомендовані діагностичні дослідження, що дадуть однозначну відповідь на питання здоров’я плода.

В 11-13 тижнів вагітності має бути проведене ультразвукове обстеження плода, до якого додають дослідження біохімічних маркерів по крові вагітної та розрахунок індивідуального ризику. Більшість вагітних отримують хороший результат – низький ризик хромосомних синдромів і не потребують додаткових генетичних обстежень. Якщо в результаті такого обстеження ризик визначено як «високий» або «середній», вагітній потрібна консультація генетика та інші дослідження – неінвазивне пренатальне тестування на хромосомні синдроми плода або інвазивна пренатальна діагностика.

В другому триместрі вагітності (18-22 тижні) основна увага приділена ультразвуковому огляду плода з метою підтвердження його нормального розвитку – детально оглядають всі системи та органи. Якщо під час такого огляду визначають вади розвитку або ознаки генетичних синдромів, лікар призначає консультацію генетика або генетичне тестування.

Що таке пренатальна діагностика? Для чого проводять такі дослідження?

Не існує жодного лабораторного тесту, який міг би одночасно визначити всі генетичні аномалії. Тому пренатальна діагностика зосереджується на хворобах, для яких є підвищений ризик у результаті скринінгу, сімейної історії  або інших факторів. Наприклад, при високому ризику синдрому Дауна у плода застосовують метод, що підраховує хромосоми (у нормі – 46, при синдромі Дауна – 47). Для цього застосовують інвазивні методи забору матеріалу для досліджень - в першому триместрі вагітності виконують біопсію хоріона, в другому – амніоцентез (забір оплідної рідини). 
При сімейній історії генетичних порушень можуть застосовуватись і інші методи діагностики – визначення генних синдромів або хромосомних перебудов. Інвазивні методи пренатальної діагностики мають протипоказання та певний відсоток ускладнень, тому їх виконують лише для вагітних, які мають високий ризик народження хворої дитини.

Для визначення ризиків найчастіших хромосомних синдромів за позаклітинною ДНК плода в крові вагітної застосовують неінвазивне пренатальне тестування (НІПТ). Одним з найпопулярніших НІПТів у світі є тест Panorama, оскільки це єдиний НІПТ, що розрізняє ДНК вагітної та плода (плаценти) і застосовує штучний інтелект.

Які переваги тесту Panorama? Чому це один з найпопулярніший НІПТів у світі?

Тест Panorama розроблений компанією Natera (США) та доступний для замовлення у багатьох країнах світу. Показники його ефективності для найчастішого хромосомного синдрому – Дауна – перевищують 99%, тому він може бути призначений будь-якій вагітній з цією метою. Окрім синдрому Дауна, тест Panorama визначає ризики ще 6 хромосомних та 5 найчастіших мікроделеційних синдромів. Якщо вагітна бажає знати стать майбутньої дитини, ця інформація може бути надана в результаті. Крім цього, тест Panorama визначає тип двійні при двоплідних вагітностях – близнюки чи двійнята. Часто ця інформація має значення для правильного спостереження під час вагітності та попередження ускладнень.

Як здати тест в Україні?

В Україні тест Panorama ексклюзивно представлений в Медичній лабораторії CSD https://www.csdlab.ua/screening-tests/panoramatm-test . Пройти тестування можна з повних 9 тижнів вагітності. Для аналізу потрібна венозна кров вагітної, з якої буде виділена ДНК плодового походження та проаналізована на найчастіші хромосомні синдроми. Крім того, в CSD для кожної вагітної доступна безкоштовна консультація генетика за результатами тесту, яку клієнти та лікарі можуть також замовити на сайті CSD.

Чому потрібна консультація генетика?

Консультація генетика потрібна кожній родині, яка бажає мати інформацію про здоров’я майбутнього малюка. Окрім аналізу родоводу та факторів, що можуть вплинути на здоров’я майбутньої дитини, генетик допомагає визначитись з необхідними дослідженнями та термінами вагітності, коли ці дослідження можна здійснити. Особливістю консультування під час вагітності є визначення індивідуального ризику, пояснення мети проведення генетичних обстежень та їх результатів задля головної мети – народження здорової дитини.

Останні новини
здати медичні аналізи в Одесі
3 липня 2024
Відновлюємо роботу ще одного лабораторного офісу в Одесі
CSD LAB активно  працює над проведенням лабораторних аналізів та розширює мережу для вашої зручності.  
здати аналізи медичині лабораторія на Хрещатику Київ
2 липня 2024
Відтепер CSD LAB у самому серці столиці!
Раді повідомити про відкриття партнерського лабораторного офісу CSD LAB спільно з революційним закладом охорони здоров’я – медичним центром “Doctor 9-
здати аналізи в Запоріжжі, медична лабораторія CSD LAB
12 червня 2024
Розширюємо мережу у Запоріжжі
Раді повідомити, що CSD LAB відкрила новий партнерський лабораторний офіс