Точність заради життя

Безкоштовно з усіх номерів

Пошук
Меню

Чи потрібна хіміотерапія при раку грудей? Oncotype DX дасть точну відповідь

11.08.2022
Чи потрібна хіміотерапія при раку грудей? Oncotype DX дасть точну відповідь

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у 2020 році у світі було зареєстровано 2 261 419 нових випадків раку молочної залози. Це становить 11,7% у структурі онкологічних захворювань, що робить даний тип раку найпоширенішим у світі1,2.  

Боротьба із раком молочної залози – це складне випробування, але спеціалісти Медичної лабораторії CSD поруч і готові допомогти Вам. Після встановлення точного діагнозу найважливіше правильно оцінити «поведінку» пухлини та підібрати лікування, яке не тільки дозволить досягти одужання, а й зменшить ризик рецидиву.  

Поговорімо про люмінальний HER2-негативний рак молочної залози, який є найпоширенішим молекулярним підтипом раку молочної залози (згідно з даними Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program протягом 2015-2019 років на даний підтип припадало 68% усіх випадків раку молочної залози3). Що це означає? «Люмінальний» означає, що пухлинні клітини мають рецептори до гормонів, естрогену та / або прогестерону, і чутливі до дії цих гормонів. «HER2-негативний» означає, що пухлинні клітини на своїй поверхні несуть нормальну, не збільшену кількість білка HER2 (рецептор 2 епідермального фактору росту людини). Згідно з рекомендаціями NCCN, які більшість онкологів вважають золотим стандартом терапії онкологічних захворювань, пацієнткам із люмінальним HER2-негативним раком молочної залози може бути призначена або гормональна терапія, або гормональна терапія у поєднанні із хіміотерапією4

На жаль, досить часто оцінка ймовірності рецидиву та підбір лікування ґрунтується лише на клінічних та патологічних чинниках (вік пацієнта на момент встановлення діагнозу, статус лімфовузлів, розмір та стадія пухлини). Але на практиці виявляється, що аналізу лише цих факторів недостатньо для прийняття обґрунтованого рішення. Досі у клінічній практиці призначення післяопераційної хіміотерапії часто є стандартним протоколом, але насправді такий підхід у більшості випадків є недоцільним через велику кількість побічних ефектів від хіміотерапії, немаленьку ціну такого лікування та відсутність суттєвої користі для пацієнта. 

Як зрозуміти, чи потрібна пацієнту хіміотерапія?  

Oncotype DX Breast Recurrence Score є одним з таких тестів, що призначений для пацієнтів із ранніми стадіями естроген-рецептор-позитивного HER2-негативного інвазивного раку молочної залози (люмінальні HER2-негативні підтипи). Тест надає інформацію про ризик віддаленого рецидиву та очікувану користь від хіміотерапії.  

Окрім NCCN, тест Oncotype DX Breast Recurrence Score включений до клінічних рекомендацій таких організацій, як American Society of Clinical Oncology (ASCO), the St. Gallen Consensus panel, the National Institute for Health Care Excellence (NICE), the European Society for Medical Oncology (ESMO), the German Association of Gynecological Oncology (AGO) та інших5. Протоколи даних організацій використовуються онкологами по всьому світу. 

Тест Oncotype DX Breast Recurrence Score рекомендований пацієнту, якщо:  

 • був діагностований інвазивний рак молочної залози I, II або IIIa стадії;  
 • пухлина експресує рецептори до естрогену;  
 • пухлина є HER2-негативною;  
 • пухлинні клітини було знайдено у від 0 до 3 регіонарних лімфовузлів;  
 • лишається відкритим питання щодо доцільності призначення хіміотерапії. 

Звичайно, Oncotype DX Breast Recurrence Score не є єдиним тестом і часто пацієнти стикаються із проблемою вибору: який тест краще обрати для підбору персоналізованого лікування. Ці тести дороговартісні і кожна компанія рекламує своє. 

Команда CSD наголошує на тому, що прийняття рішення стосовно проведення того чи іншого дослідження або вибору терапії має базуватись на спільній роботі лікуючого лікаря, пацієнта та медичного генетика.  

Тож давайте подивимося разом на факти та напівфакти, якими наповнений інтернет, і спробуємо розвінчати міфи та відповісти на питання, з якими клієнти найчастіше звертаються до спеціалістів медичної лабораторії CSD. 

Існують також інші тести, часто дешевші. Чому мені потрібно замовити саме Oncotype DX Breast Recurrence Score?  

Саме тест Oncotype DX Breast Recurrence Score на основі численних валідаційних досліджень (RxPONDER, TAILORx, NSABP B-14, NSABP B-20, TransATAC, SWOG 8814) та публікацій був визнаний провідними організаціями як єдиний тест, що має як прогностичне, так і предиктивне значення. Що це означає? Прогностичні геномні тести оцінюють ризик рецидиву. Предиктивні геномні тести оцінюють очікувану користь від терапії. При проведенні дослідження Oncotype DX Breast Recurrence Score пацієнт отримує інформацію, яка терапія в його випадку буде найбільш ефективною, а саме гормональна терапія чи гормональна терапія в комплексі з хіміотерапією. Згідно із протоколом NCCN, рекомендовано саме дослідження Oncotype DX Breast Recurrence Score, його прогностичне та предиктивне значення підтверджено найвищим рівнем доказовості – 1. 

Які гени аналізуються у ході виконання тесту? Чому саме вони і що вони означають? 

У ході проведення дослідження аналізується рівень експресії 21 гена (16 пухлино-асоційованих та 5 референтних, відносно яких рівень експресії і розраховується). Пухлино-асоційовані гени належать до груп генів, що залучені до процесів отримання сигналу до поділу, власне поділу клітин, їх здатності до інвазії (тобто здатності мігрувати у сусідні тканини чи віддалені ділянки тіла), регуляції апоптозу (запрограмованої клітинної загибелі) тощо6

На якому матеріалі проводиться тест? 

Дослідження проводиться на матеріалі, отриманому в ході операції з видалення пухлини. Хоча компанія Exact Sciences, яка проводить тест, наголошує на можливості проведення дослідження на біопсійному матеріалі, на практиці його кількість часто виявляється недостатньою. 

Навіщо мені знати статус гормональних рецепторів та білка HER2? 

Дослідження доступне лише для пацієнтів із люмінальним HER2-негативним раком молочної залози. Тому після встановлення діагнозу «рак молочної залози» обов’язковим є визначення статусу гормональних рецепторів та білка HER2. Це необхідно не тільки для правильного підбору подальших тестувань, але й для коректного підбору терапії. 

Як виглядають результати тесту Oncotype DX Breast Recurrence Score? 

Результати тесту включають: 

 • індивідуальний показник Recurrence Score (RS) Result, що базується на кількісному аналізі експресії 21 гена у зразку пухлини пацієнта; 
 • індивідуальний ризик віддаленого рецидиву при застосуванні лише гормональної терапії; 
 • значення середньої абсолютної користі від хіміотерапії у певній групі (потенційне зменшення ризику віддаленого рецидиву при введенні хіміотерапії для всіх вікових категорій у межах певного діапазону значень Recurrence Score); 
 • таблицю з додатковими даними про потенційну користь хіміотерапії залежно від віку та групи ризику, що визначається на основі значення Recurrence Score (для пацієнтів, у яких лімфовузли не уражені); 
 • таблицю, у якій наведено реальні результати для пацієнтів, які проходять лікування без введення хіміотерапії, на основі даних реєстру SEER (для пацієнтів, у яких уражено від 1 до 3 регіонарних лімфовузлів). 

На відміну від тесту Oncotype DX Breast Recurrence Score, який надає індивідуальний ризик рецидиву, інші геномні тести лише відносять пацієнта до групи ризику, високого, низького чи проміжного. 

Навіщо мені замовляти геномне тестування? Чому не можна прийняти рішення про призначення певного виду терапії, спираючись на вік, розмір та стадію пухлини, адже клінічні та патологічні показники також є надійними? 

Згідно з даними величезного дослідження TAILORx7, в якому взяли участь 10 273 людини, 73% пацієнтів із високим клінічним ризиком мали значення RS 0-25 і без проведення тесту Oncotype DX Breast Recurrence Score отримали б надмірне лікування, яке не знизило б ризик рецидиву, проте створило додаткове навантаження на організм та гаманець. На противагу цьому, 43% пацієнтів із результатом RS 26-100 мали низький клінічний ризик і без проведення тесту отримали б недостатнє лікування8

Звучить дуже добре, але як я можу знати, що це не чергова реклама, щоб продати цей тест? 

Розробка та клінічна валідація тесту виконані відповідно до найкращих практик доказової медицини, що гарантує його надійність.  

Команда медичної лабораторії CSD прагне співпрацювати із найкращими компаніями, щоб продукти і послуги, які ми продаємо нашим клієнтам, завжди були найвищої якості. 

Маємо надію, що ця інформація пролила трохи світла на те, як можна зробити лікування раку молочної залози більш персоналізованим. Якщо у Вас залишаться будь-які питання, спеціалісти медичної лабораторії CSD готові надати консультацію, адже ми виступаємо і завжди будемо виступати, у першу чергу, за надання нашим клієнтам достовірної інформації про переваги і недоліки тестів, доступних в нашій лабораторії і на ринку України, щоб Ви могли прийняти обґрунтоване і найбільш вдале рішення. 

Лівшун Софія Сергіївна 

Молекулярний біолог Відділу молекулярної патології і генетики 

Медичної лабораторії CSD 

 

Список використаних джерел: 

 1. GLOBOCAN 2020. Код доступу: https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie?v=2020&mode=cancer&mode_population=continents&population=900&populations=900&key=total&sex=0&cancer=39&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=7&group_cancer=1&include_nmsc=1&include_nmsc_other=1&half_pie=0&donut=0 
 2. World Health Organization. Код доступу: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer 
 3. SEER 22 2015-2019. Код доступу: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast-subtypes.html 
 4. NCCN Guidelines®. Breast Cancer, Version 4.2022 – June 21, 2022. 
 5. Oncotype DX Breast Recurrence Score. Inclusion in guidelines. Код доступу: https://www.oncotypeiq.com/en-GB/breast-cancer/healthcare-professionals/oncotype-dx-breast-recurrence-score/Oncotype-DX-in-guidelines 
 6. Oncotype DX Breast Recurrence Score. About the test. Код доступу: https://www.oncotypeiq.com/en-GB/breast-cancer/healthcare-professionals/oncotype-dx-breast-recurrence-score/about-the-test 
 7. J.A. Sparano, R.J. Gray, D.F. Makower, K.I. Pritchard, K.S. Albain, D.F. Hayes, C.E. Geyer, Jr., E.C. Dees, M.P. Goetz, J.A. Olson, Jr., T. Lively, S.S. Badve, T.J. Saphner, L.I. Wagner, T.J. Whelan, M.J. Ellis, S. Paik, W.C. Wood, P.M. Ravdin, M.M. Keane, H.L. Gomez Moreno, P.S. Reddy, T.F. Goggins, I.A. Mayer, A.M. Brufsky, D.L. Toppmeyer, V.G. Kaklamani, J.L. Berenberg, J. Abrams, and G.W. Sledge, Jr. (2018). Adjuvant Chemotherapy Guided by a 21-Gene Expression Assay in Breast Cancer. The New England journal of medicine. 379. DOI: 10.1056/NEJMoa1804710 
 8. Oncotype DX Breast Recurrence Score. TAILORx. Код доступу: https://www.oncotypeiq.com/en-IE/announcements/TAILORx

Детальніше про дослідження тут: https://www.csdlab.ua/analyzes/prohnostychni-molekulyarni-doslidzhennya/oncotype-dx-breast-recurrence-score-vyznachennya
 

Останні новини
здати медичні аналізи в Одесі
3 липня 2024
Відновлюємо роботу ще одного лабораторного офісу в Одесі
CSD LAB активно  працює над проведенням лабораторних аналізів та розширює мережу для вашої зручності.  
здати аналізи медичині лабораторія на Хрещатику Київ
2 липня 2024
Відтепер CSD LAB у самому серці столиці!
Раді повідомити про відкриття партнерського лабораторного офісу CSD LAB спільно з революційним закладом охорони здоров’я – медичним центром “Doctor 9-
здати аналізи в Запоріжжі, медична лабораторія CSD LAB
12 червня 2024
Розширюємо мережу у Запоріжжі
Раді повідомити, що CSD LAB відкрила новий партнерський лабораторний офіс