Точність заради життя

Безкоштовно з усіх номерів

Пошук
Меню

Знижка 100 гривень на аналізи в CSD LAB

До кінця акції залишилось:
Знижка 100 гривень на аналізи в CSD LAB

Умови використання акційного ваучера на знижку 100 гривень для здачі аналізів у CSD LAB

1. УМОВИ АКЦІЇ:

1.1. Особа, яка отримала від Медичної лабораторії CSD LAB листівку з відривним ваучером на 100 гривень для здачі аналізів у Лабораторному офісі CSD LAB за адресою: м. Київ, Оболонський проспект, 10 та Амвросія Бучми 1, має право отримати вищезазначену знижку для здачі загально-клінічних досліджень.

1.2. З метою отримання знижки, особі, яка отримала від Медичної лабораторії CSD LAB листівку з відривним ваучером на 100 гривень, необхідно:

  • обрати загально-клінічні аналізи для перевірки здоров'я вартістю понад 100 гривень на сайті → ЗАМОВИТИ ←
  • звернутися до Лабораторного офісу CSD LAB за адресою: м. Київ, Оболонський проспект, 10 або Амвросія Бучми 1.
  • пред'явити медичному реєстратору отриманий ваучер
  • заповнити анкету з вказанням необхідних персональних даних
  • обрати спосіб оплати (карткою чи готівкою) та оплатити послугу з урахуванням знижки 100 гривень

1.3. Пропозиція не сумується з жодними іншими акційними пропозиціями.

1.4. Один клієнт може використати ваучер лише одноразово за весь термін дії акції. Використання знижки буде зафіксовано адміністраторами та при повторному зверненні з таким ваучером знижка не зможе бути застосована. Ваучер не можна використовувати на онлайн замовлення. Вартість забору біоматеріалу сплачується окремо.

1.5. Строк дії акційних ваучерів з 26.12.2022 р. по 31.12.2023 р.

1.6. Акція діє лише у Лабораторних офісах CSD за адресою: м. Київ, Оболонський проспект, 10 та Амвросія Бучми 1.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Компанія має право відмовити Клієнту в участі в Акції, якщо у Компанії виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в Акції такого Клієнта. Таке рішення Компанії є остаточним і оскарженню не підлягає.

2.2. Клієнт Акції самостійно несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації та за невиконання (несвоєчасне виконання) прав та обов’язків, передбачених цими Умовами.

2.3. Акційною пропозицію не можуть скористатися співробітники Компанії та їх родичі.

2.4. Компанія має право достроково припинити проведення акції та/або змінити умови, опублікувавши відповідне повідомлення на Сайті або іншим способом публічно повідомити про таке припинення / зміну.

3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

3.1. Беручи участь в Акції, кожен Клієнт підтверджує свою безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації (включаючи, але не обмежуючись, персональних даних) про себе Компанії з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе, Клієнт підтверджує свою прямо виражену безумовну згоду на збір, зберігання, використання, обробку, передачу й поширення їх персональних даних (як ці терміни визначені законодавством) уповноваженими ним особами Компанії, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від незаконної обробки та несанкціонованого розповсюдження. Компанія вживає всіх необхідних дій щодо захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, які ним обробляються, від незаконної обробки та несе особисту відповідальність за додержання вимог законодавства України про захист персональних даних. Згоду Клієнт надає шляхом прийняття участі в Акції. Збір, зберігання, використання, обробка, передача й поширення Компанією та/або уповноваженими ним особами отриманих від Клієнта його персональних даних здійснюватиметься з метою виконання вимог законодавства, а також в рекламних цілях. Клієнт також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, повідомлень (в т.ч., рекламного характеру) про наступні активності Компанії тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Компанією та/або будь-якою третьою особою.

3.3. Клієнти мають право в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Компанії відповідне повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Дані Умови обов’язкові для виконання.

4.2. Внесення змін і доповнень в дані Умови здійснюється наказом Директором ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ».

4.3. Інформування щодо впровадження Акції здійснюється шляхом розміщення умов на корпоративному інтернет-сайті Компанії (www.csdlab.ua). Крім того, консультації щодо умов Акції можна отримати за телефоном 0‐800‐33 ‐00‐75.

4.4. Своєю участю у Акції Клієнти повністю погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.

4.5. ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ» залишає за собою право змінювати Умови Акції, висвітливши зміни на інтернет-сайті Компанії.

4.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань або питань, неврегульованих цими Умовами, право вирішення таких питань Клієнт залишає за собою. Рішення Компанії є остаточним і оскарженню не підлягає.

4.7. Приймаючи ці Умови, Клієнт підтверджує, що він прочитав і зрозумів всі Умови і погоджується з усіма умовами та положеннями.

4.8. Проведення цієї Акції є виключною волею та правом Компанії. Ніхто не може змусити Компанію у проведенні цієї Акції у разі прийняття рішення про її скасування, виникнення обставин непереборної сили, тощо.