Точність заради життя

Безкоштовно з усіх номерів

Пошук
Меню

Перевіряй здоров'я комплексно - здавай аналізи вигідно!

До кінця акції залишилось:
Перевіряй здоров'я комплексно - здавай аналізи вигідно!

Період дії: постійно.

20% знижка на додаткові дослідження до найпопулярніших аналізів.

При замовленні дослідження B211 Загальний аналіз крові отримайте знижку 20% на такі аналізи:

B226 Аналіз сечі загальний (ЗАС)+мікроскопія осаду       
B194 Ціанокобаламін (вітамін B12)       
B193 Фолієва кислота (вітамін B9)       
B191 Феритин       
B077 Глюкоза (сироватка)       
B205 C-реактивний білок (СРБ)

При замовленні дослідження B179 Холестерин отримайте знижку 20% на такі аналізи:

B211  Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ)       
B077 Глюкоза (сироватка)

При замовленні дослідження B226 Загальний аналіз сечі отримайте знижку 20% на такі аналізи:

B211  Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ)       
B229 Аналіз сечі за Нечипоренком       
B227 Аналіз сечі загальний (ЗАС) + відношення альбумін/креатинін       
B228 Аналіз сечі загальний (ЗАС)+аналіз сечі Нечипоренко       
B154 Сечова кислота (сироватка)

При замовленні дослідження В221 Коагулограма на автоматичному аналізаторі  отримайте знижку 20% на такі аналізи:

B211  Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ)       
B202 D-димер       
В179 Холестерин       
B077 Глюкоза (сироватка)

При замовленні дослідження B077 Глюкоза (сироватка) отримайте знижку 20% на такі аналізи:

B211  Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ)       
В179 Холестерин       
B030 Тиреотропний гормон (ТТГ)       
B075 Глікований гемоглобін (HBA1c)

При замовленні дослідження B030 Тиреотропний гормон (ТТГ)  отримайте знижку 20% на такі аналізи:

B211  Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ)       
B077 Глюкоза (сироватка)       
B032 Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)       
B031 Тироксин вільний (Т4 вільний)

1.УМОВИ АКЦІЇ

1.1. Знижка 20% на зазначені додаткові аналізи надається лише за умови придбання за повну вартість основного дослідження.      
1.2. З метою отримання знижки необхідно звернутися до будь-якого Лабораторного офісу CSD LAB Адреси лабораторій CSD LAB      
1.3. Пропозиція не сумується з жодними іншими акційними пропозиціями.      
1.4. Один клієнт може використати знижку 20% на всі додаткові дослідження з переліку, або на деякі з них, при кожному замовленні аналізів з переліку основних послуг. Кількість звернень необмежена протягом терміну дії акції.     
1.5. Знижка не поширюється на онлайн замовлення та надається лише при безпосередньому зверненні клієнта до лабораторного офісу CSD LAB.     
1.6. Строк дії акції з 1.02.2023 по 31.12.2023 р.

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 2.1.  Компанія має право відмовити Клієнту в участі в Акції, якщо у Компанії виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в Акції такого Клієнта. Таке рішення Компанії є остаточним і оскарженню не підлягає.    
2.2.  Клієнт Акції самостійно несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації та за невиконання (несвоєчасне виконання) прав та обов’язків, передбачених цими Умовами.    
2.3.  Акційною пропозицію не можуть скористатися співробітники Компанії та їх родичі.    
2.4. Компанія має право достроково припинити проведення акції та/або змінити умови, опублікувавши відповідне повідомлення на Сайті або іншим способом публічно повідомити про таке припинення / зміну.

3.ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 3.1. Беручи участь в Акції, кожен Клієнт підтверджує свою безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації (включаючи, але не обмежуючись, персональних даних) про себе Компанії з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».    
3.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе, Клієнт підтверджує свою прямо виражену безумовну згоду на збір, зберігання, використання, обробку, передачу й поширення їх персональних даних (як ці терміни визначені законодавством) уповноваженими ним особами Компанії, які будуть вживати необхідних заходів для захисту таких даних від незаконної обробки та несанкціонованого розповсюдження. Компанія вживає всіх необхідних дій щодо захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, які ним обробляються, від незаконної обробки та несе особисту відповідальність за додержання вимог законодавства України про захист персональних даних. Згоду Клієнт надає шляхом прийняття участі в Акції. Збір, зберігання, використання, обробка, передача й поширення Компанією та/або уповноваженими ним особами отриманих від Клієнта його персональних даних здійснюватиметься з метою виконання вимог законодавства, а також в рекламних цілях. Клієнт також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, повідомлень (в т.ч., рекламного характеру) про наступні активності Компанії тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Компанією та/або будь-якою третьою особою.     
3.3. Клієнти мають право в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Компанії відповідне повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 4.1. Дані Умови обов’язкові для виконання.   
4.2. Внесення змін і доповнень в дані Умови здійснюється наказом Директором ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ».    
4.3. Інформування щодо впровадження Акції здійснюється шляхом розміщення умов на корпоративному інтернет-сайті Компанії (www.csdlab.ua).  Крім того, консультації щодо умов Акції можна отримати за телефоном 0 800 33 00 75.     
4.4. Своєю участю у Акції Клієнти повністю погоджуються з цими Умовами та зобов’язуються їх виконувати.    
4.5. ТОВ «СІ ЕС ДІ ЛАБ» залишає за собою право змінювати Умови Акції, висвітливши зміни на інтернет-сайті Компанії.    
4.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань або питань, неврегульованих цими Умовами, право вирішення таких питань Клієнт залишає за собою. Рішення Компанії є остаточним і оскарженню не підлягає.    
4.7. Приймаючи ці Умови, Клієнт підтверджує, що він прочитав і зрозумів всі Умови і погоджується з усіма умовами та положеннями.    
4.8. Проведення цієї Акції є виключною волею та правом Компанії. Ніхто не може змусити Компанію у проведенні цієї Акції у разі прийняття рішення про її скасування, виникнення обставин непереборної сили тощо.