Точність заради життя

Безкоштовно з усіх номерів

Пошук
Меню

Ярощук Тетяна Михайлівна

Лікар-лаборант- цитолог вищої категорії, патоморфолог

Освіта
•    Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця (1997-2003 рр.);
•    Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (2003-2004 рр.)

Досвід роботи
Ярощук Т.М. після закінчення спеціалізації з клінічної лабораторної діагностики на базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (2004 р.)
почала працювати лікарем-лаборантом-цитологом лабораторії цитологічної діагностики Національного інституту раку.
З 2006 р. по 2012 р. працювала молодшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії клінічної цитології.
За час роботи оволоділа методами цитологічної діагностики пухлин різних локалізацій та різного генезу. Лікар Ярощук Т.М.
брала участь у наукових дослідженнях, таких як: «Вивчення гістогенезу раку легень за допомогою комплексу сучасних морфологічних методів дослідження
для підвищення ефективності діагностики», «Розробка науково-методичних заходів підвищення ефективності цитологічної діагностики передраку та раку шийки матки»,
«Удосконалення морфологічної діагностики новоутворень яєчників з використанням комплексу сучасних цитологічних і гістологічних методів дослідження».
З 2006 по 2011 рр. працювала за сумісництвом в поліклініці №2 Голосіївського району м. Києва.
З вересня 2011 р. працює в цитологічному відділі Медичної лабораторії CSD.
З 2012 р. працює лікарем-лаборантом лабораторії цитологічної діагностики Національного інституту раку.
У 2013 р атестована на І лікарську категорію.
В 2017 році отримала додаткову спеціалізацію з патологічної анатомії
В 2019 році атестована на вищу категорію
В 2018 приймала участь в проведенні «Школи цитологів» в Україні

Ярощук Т.М. є автором 69 публікацій (з них 18 статей, 46 тез, 2 корисні моделі, 1 інформаційний лист, 2 методичні рекомендації), є співавтором монографії «Цитологія органів і тканин людини»
Постійно підвищує свій рівень кваліфікації, беручи участь в клініко-морфологічних, референтних, науково-практичних конференціях,
семінарах, засіданнях онкологів та фахівців клінічної лабораторної діагностики.

Членство – член Української асоціації цитопатологів

Спеціалізація та інтереси
•    Гінекологічна цитологія і ПАП-тест;
•    Випітні рідини;
•    Імуноцитохімічна діагностика;
•    Патологія печінки;
•    Патологія молочної залози;
•    Патологія м’яких тканин.

Сертифікати