Точність заради життя

Безкоштовно з усіх номерів

Ваше місто —
Київ
Пошук
Меню

Оксана Сулаєва. Поліморфізм генів, залучених у регуляцію ендотеліального гомеостазу, і кардіометаболічні ризики у хворих на цукровий діабет 2 типу

21.11.2019

Ожиріння та цукровий діабет 2 типу асоційовані з глибокими порушеннями метаболізму та розвитком кардіоваскулярних ускладнень.

Сулаєва О. М., Гончаров С. В., Ларін О. С. Поліморфізм генів, залучених у регуляцію ендотеліального гомеостазу, і кардіометаболічні ризики у хворих на цукровий діабет 2 типу

Ожиріння та цукровий діабет 2 типу асоційовані з глибокими порушеннями метаболізму та розвитком кардіоваскулярних ускладнень. Однак на сьогодні у літературі недостатньо даних щодо ролі генетичного поліморфізму рецепторів до ендотеліну та ендотеліальної синтази оксиду азоту (NOS3) у розвитку кардіометаболічних ускладнень цукрового діабету 2 типу.

Метою даного дослідження являється – оцінка ролі поліморфізму генів рецепторів до ендотеліну та NOS3 у розвитку кардіоваскулярних ускладнень цукрового діабету 2 типу.

В роботі проведено оцінку генотипів пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та здорових осіб групи порівняння за наступними однонуклеотидними поліморфізмами (SNPs): NOS3 (rs1799983), EDNRA (rs6842241) і EDNRB (rs5351), а також аналіз їх взаємозв’язку з розвитком цукрового діабету 2 типу і кардіоваскулярних ускладнень.