Точність заради життя

Безкоштовно з усіх номерів

Ваше місто —
Київ
Пошук
Меню

Дмитро Шапочка, Оксана Сулаєва. Поширеність в українській популяції солідних пухлин з мікросателітною нестабільністю та її роль в імунотерапії

21.11.2019

Імунотерапія з використанням антитіл, які блокують рецептор запрограмованої загибелі 1 (PD-1)

Імунотерапія з використанням антитіл, які блокують рецептор запрограмованої загибелі 1 (PD-1), його ліганд (PD-L1) або білок 4, асоційований з цитотоксичними T-лімфоцитами (CTLA-4), який може мати хороший та тривалий ефект при багатьох пухлинах. Однак застосування контрольних точок не буде ефективним. Так, висока частота відповіді на імунотерапію у пацієнтів з меланомою, недрібноклітинним раком та рак складає 40, 25 і 19% відповідно. Це створює необхідність пошуку предикативних маркерів відповіді на імунотерапію. PD-L1, який дозволяв більш точно відбирати пацієнтів з НМРЛ для імунотерапії. Вперше визначено експресію PD-L1, початок якої застосовується для уротеліальних карцином, раку шлунку. Наразі предиктивне значення даного маркера вивчається для багатьох видів раку.

Метою даного дослідження є – вивчення частоти виникнення пухлин з MSI в українській популяції пацієнтів з різними видами раку, проаналізувати взаємозв'язок статусу MSI з клінічними та біологічними характеристиками пацієнтів з колоректальним раком.